Subsidieregeling verbinding po-vo is aan te vragen | Educto

14 February 2024

"Nieuwe subsidieregeling verbinding po-vo is aan te vragen"

Vanaf 14 februari stelt de overheid een subsidie beschikbaar onder de naam 'Verbinding po-vo'. Deze subsidie heeft als doel de samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren om leerlingen beter te begeleiden tijdens hun overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo).

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen deze subsidie aanvragen. Het bevoegd gezag van een van de scholen treedt op als penvoerder namens een coalitie van scholen die subsidie willen aanvragen. De penvoerder vraagt de subsidie voor deze scholen aan.

De subsidie is beschikbaar voor een periode van drie jaar. In het eerste jaar ontwikkelt de coalitie een plan van aanpak waarin uitgewerkt wordt hoe de scholen de overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs willen versoepelen. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen uit groep 8 inzicht te geven in de vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs op de middelbare school. Gedurende het tweede en derde jaar worden de geplande activiteiten uit het verbindingsplan uitgevoerd.

De subsidie omvat een bedrag van €60.000 voor elke school binnen de coalitie, plus een aanvullend bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen in groep 8 van het huidige schooljaar. De aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 14 februari tot en met 13 maart 2024.

Ga voor meer informatie naar de pagina Verbinding po-vo

Doe je ook mee?

Werken bij Educto is meer dan alleen een baan. Wij zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan onze droom: ieder kind vol vertrouwen en stralend naar school! Spreekt jou dit aan? Je bent welkom!