Werkwijze - Zo dicht mogelijk bij het kind | Educto
Werkwijze

Talent ontwikkelen

Je vermoedt dat een leerling moeite heeft met leren. Of met andere vaardigheden zoals concentratie of taal- en spraakontwikkeling. Ook kan het zijn dat een leerling niet lekker in zijn vel zit. Misschien is jouw vermoeden al bevestigd door een professional. Je wilt dat ieder kind op school zijn of haar talent volledig kan ontwikkelen, betere schoolresultaten haalt en weer blij en vol zelfvertrouwen in het leven staat. Daarvoor ben je bij ons op de goede plek.

Samenwerken

Vaak is er sprake van meerdere hulpvragen. Het kind zit niet zo lekker in z’n vel, heeft moeite met lezen, rekenen en spellen, vindt het moeilijk om samen te spelen, vertoont ander gedrag in de klas. Het geven van extra aandacht aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen verzwaart de werkdruk voor leerkrachten. Graag bespreken wij samen wat wij hier kunnen toevoegen. Zo kunnen wij leerkrachten en intern begeleiders ondersteunen door de inzet van onze ervaren psychologen, orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers. Zij zetten zich met passie in voor iedere leerling. Bij elke leer- of ontwikkelingsvraag en met jullie school als ‘thuisbasis’. Dicht bij het kind, de ouders en leerkrachten.

Altijd op de hoogte

Educto heeft als uitgangspunt dat zorg, of het nu onderzoek is of verdere behandeling, zo dicht mogelijk bij het kind moet gebeuren. Bijvoorbeeld op school. Dat is vertrouwd, geeft rust en voorkomt uitval van andere lessen. Als leerlingen begeleiding krijgen, wil je weten hoe het met ze gaat en hun ontwikkeling volgen. Van het begin tot het einde van het traject. Goede communicatie tussen alle partijen die bij de behandeling betrokken zijn, is ook een van onze uitgangspunten. Uiteraard doen we dat door regelmatige gespreksmomenten in te plannen.

Hulp bij subsidies
Regelmatig zijn interessante subsidies beschikbaar, zoals de 'POVO subsidie' of 'subsidie basisvaardigheden', die ook gebruikt zouden kunnen worden voor onze arrangementen. We helpen graag bij het aanvragen en invullen van deze subsidies, omdat we ons namelijk goed kunnen voorstellen dat het soms net teveel is, omdat er al handen te kort zijn op school.

Bij jou op school

Ook leerlingen op jouw school helpen wij graag een stapje verder. Neem je een kijkje hoe wij dat kunnen doen?