Vol vertrouwen naar school

Bij Educto hebben wij één droom: alle kinderen in alle wijken vol vertrouwen en stralend naar school. Sommige kinderen hebben net een beetje extra aandacht nodig om in zichzelf te geloven of om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij helpen daar graag bij. Samen met onze partners hebben wij mooie arrangementen samengesteld. Wij geloven namelijk dat iedere leerling recht heeft op ondersteuning die bij hem of haar past en aansluit op zijn of haar behoeftes.

NIEUW

Burgerschap - Maatschappij en Jij

Het programma is onder andere gebaseerd op de International Primary Curriculum (IPC) thema’s, waarin historische en actueel maatschappelijke onderwerpen aan bod komen. Het Maatschappij & Jij programma bestaat uit drie modules die elkaar opvolgen. De tweede en derde module ...
Burgerschap - Maatschappij en Jij Het programma is onder andere gebaseerd op de International Primary Curriculum (IPC) thema’s, waar......
NIEUW

Burgerschap - Move a-Head

De leerlijn van groep 1/2 tot groep 8 bevat de pijlers democratie, participatie, identiteit en diversiteit, en milieu. Voor elke groep zijn er korte videolessen beschikbaar die met behulp van een lesbrief op heel eenvoudige manier en met weinig voorbereidingstijd door de lee...
Burgerschap - Move a-Head De leerlijn van groep 1/2 tot groep 8 bevat de pijlers democratie, participatie, identiteit en diver......

Remedial Teaching

Bij remedial teaching worden de unieke leerbehoeften van de leerling in kaart gebracht door middel van een didactisch onderzoek. Hierna stelt een gekwalificeerde Remedial Teacher een begeleidingsplan op waarin hij of zij de doelen beschrijft die nodig zijn voor een goede ont...
Remedial Teaching Bij remedial teaching worden de unieke leerbehoeften van de leerling in kaart gebracht door middel v......

Executieve functies

Executieve functies beschrijven alle processen in de hersenen die nodig zijn om activiteiten, waaronder leren, succesvol te volbrengen. Executieve functies zijn belangrijk bij alle activiteiten in ons leven: deze functies organiseren samen de randvoorwaarden voor succes. In d...
Executieve functies Executieve functies beschrijven alle processen in de hersenen die nodig zijn om activiteiten, waaron......

Verbeteren didactische vaardigheden

In kleine groepjes van 3-5 leerlingen werken wij planmatig, en indien mogelijk spelenderwijs aan de didactische vaardigheden. In overleg met de school wordt gekeken welk vakgebieden centraal komen te staan. Vervolgens meten wij, indien nodig, het beginniveau van de leerlinge...
Verbeteren didactische vaardigheden In kleine groepjes van 3-5 leerlingen werken wij planmatig, en indien mogelijk spelenderwijs aan de ......

Meer- & anderstaligheid

De woordenschat en het taalbegrip ontwikkelen zich meestal hand in hand en beïnvloeden elkaar wederzijds. Enerzijds stimuleert een groeiende woordenschat het taalbegrip. Met meer woorden kan je namelijk meer zinnen en meer soorten zinnen begrijpen en produceren. Omgekeerd s...
Meer- & anderstaligheid De woordenschat en het taalbegrip ontwikkelen zich meestal hand in hand en beïnvloeden elkaar weder......

POVO

Via onze zorgpartner bieden wij een uitgebreid overgangsarrangement aan dat aansluit op de 3 inhoudelijke leerlijnen en verantwoording van de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo . Wij begeleiden het kind met de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We ...
POVO Via onze zorgpartner bieden wij een uitgebreid overgangsarrangement aan dat aansluit op de 3 inhoude......

Auditieve vaardigheden

Educto richt zich binnen dit arrangement op het verbeteren van de communicatie van een kind met de omgeving. Het werken aan de luisterhouding en auditieve vaardigheden maakt hier ook deel van uit en voor de logopedisten van Educto komt dit dagelijks aan de orde. Ook zij merk...
Auditieve vaardigheden Educto richt zich binnen dit arrangement op het verbeteren van de communicatie van een kind met de o......

Gamification

Iedere leerling speelt in een eigen game wereld waarin met een eigen gekozen karakter (avator) op je laptop, vaste computer of gewoon op je smartphone in het avontuur kan beginnen. Voor de leerling is een eigen gamewereld ontwikkeld. Bij de start van de game kiest de leerlin...
Gamification Iedere leerling speelt in een eigen game wereld waarin met een eigen gekozen karakter (avator) op je......

Beginnende rekenaar

We hopen door het gebruik van een digitaal schriftje een makkelijke manier te bieden om zowel de school (intern begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten) als de ouders op de hoogte te houden van de begeleiding en kunnen ouders en school (indien gewenst) ook samen met ...
Beginnende rekenaar We hopen door het gebruik van een digitaal schriftje een makkelijke manier te bieden om zowel de sch......

Beginnende lezer

De meeste leerlingen leren goed lezen, na kwalitatief goede instructie door de leerkracht. Bij een aantal leerlingen verloopt het technisch leren lezen echter niet zo vanzelfsprekend. Ze blijven moeite houden met de directe herkenning van woorden, blijven lang de woorden in ...
Beginnende lezer De meeste leerlingen leren goed lezen, na kwalitatief goede instructie door de leerkracht. Bij een a......

Begrijp wat je leest

In de eerste les wordt een begintoets afgenomen om te bekijken wat het huidige niveau van begrijpend lezen is. In de vervolglessen wordt aandacht besteed aan het afleiden van betekenissen van onbekende woorden uit de tekst. De leerlingen krijgen handvatten en strategieën geb...
Begrijp wat je leest In de eerste les wordt een begintoets afgenomen om te bekijken wat het huidige niveau van begrijpend......

Woordenschat & spelling

Tijdens dit arrangement proberen we de leerlingen weer op weg te helpen met spelling. In het geval van werkwoordspelling is er aandacht voor de verschillende werkwoorden en de regels die voor die specifieke woorden gelden. Bij spelling wordt er gekeken naar de verschillende ...
Woordenschat & spelling Tijdens dit arrangement proberen we de leerlingen weer op weg te helpen met spelling. In het geval v......

Vertelvaardigheden

We richten binnen dit arrangement op het verbeteren van de communicatie van een kind met de omgeving. De vertelvaardigheden hebben een belangrijke plaats in de communicatie en voor de logopedisten komt dit dagelijks aan de orde. Ook zij ervaren de grote verschillen qua nivea...
Vertelvaardigheden We richten binnen dit arrangement op het verbeteren van de communicatie van een kind met de omgeving......

Speelgedrag

Deze partner staat bol van de enthousiaste professionals die al jaren een gezonde, energieke en positieve omgeving creëren vanuit deskundigheide en hoogwaardige invulling waar scholen, bso’s en sportverenigingen een basis vinden voor hun ambities binnen sport, vrije tijd,...
Speelgedrag Deze partner staat bol van de enthousiaste professionals die al jaren een gezonde, energieke en posi......

Moving Math

Deze partner staat bol van de enthousiaste professionals die al jaren een gezonde, energieke en positieve omgeving creëren vanuit deskundigheide en hoogwaardige invulling waar scholen, bso’s en sportverenigingen een basis vinden voor hun ambities binnen sport, vrije tijd,...
Moving Math Deze partner staat bol van de enthousiaste professionals die al jaren een gezonde, energieke en posi......
NIEUW

Klas(s) en Klimaat

Wanneer de kinderen zich niet meer veilig voelen om hun gevoel te uiten en hun mening te geven, heeft dit effect op het gehele functioneren van de leerling en de klas. Om zichtbaar te maken welke gevoelens en gedachten achter het gedrag schuilen, is het programma Klas(s) en ...
Klas(s) en Klimaat Wanneer de kinderen zich niet meer veilig voelen om hun gevoel te uiten en hun mening te geven, heef......

Shadow op Maat

Leerlingen met afwijkend of negatief gedrag hebben invloed op hun eigen functioneren, de overige leerlingen in de klas en de leerkracht. Een shadow kan het kind bijstaan in de klas en hem/haar helpen het afwijkende/negatieve gedrag om te buigen en het kind leren zelf het gew...
Shadow op Maat Leerlingen met afwijkend of negatief gedrag hebben invloed op hun eigen functioneren, de overige lee......

Thuiszitter op Maat

Voor een thuiszitter wordt de wereld snel kleiner en stagneert zijn of haar ontwikkeling en ontstaan achterstanden in het onderwijs. Ook ouders zitten vaak met hun handen in het haar over welke aanpak zij moeten volgen om het gedrag van hun kind positief te kunnen ombuigen. B...
Thuiszitter op Maat Voor een thuiszitter wordt de wereld snel kleiner en stagneert zijn of haar ontwikkeling en ontstaan......
NIEUW

SELF-arrangement

Deze hulpvraag wordt samen met de begeleider geformuleerd en vormt daarna de basis van het begeleidingsplan. Belangrijk hierbij is dat het in essentie niet gaat om het oplossen van een probleem, maar om het ontwikkelen van een vaardigheid die de leerling nog niet eerder (aan...
SELF-arrangement Deze hulpvraag wordt samen met de begeleider geformuleerd en vormt daarna de basis van het begeleidi......
NIEUW

SEOV-arrangement

Door stil te staan bij en te focussen op de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen kinderen zich het samenspel tussen emotie, gedrag en omgeving eigen maken. Contact maken en houden met zichzelf en de ander wordt daardoor vanzelfsprekend. Kinderen raken door het contact lekk...
SEOV-arrangement Door stil te staan bij en te focussen op de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen kinderen zich het......

Ontspannen(d) leren

Het arrangement Ontspannen(d) leren zorgt ervoor dat kinderen zelf beter leren ontspannen en vanuit een rustige mindset kunnen leren (zelfregulering). Hierdoor creëer je ook (onbewust) de juiste voorwaarden voor het ontwikkelen van de executieve functies. Zelfregulatie vraag...
Ontspannen(d) leren Het arrangement Ontspannen(d) leren zorgt ervoor dat kinderen zelf beter leren ontspannen en vanuit ......

Communicatieve functies

Dit arrangement heeft als doel de ontwikkeling van de communicatieve voorwaarden van jonge kinderen te stimuleren. Er wordt hierbij aangesloten bij de thema’s/methode die behandeld worden in de groep, zodat er contextgericht geleerd kan worden. Aan de hand van concreet mat...
Communicatieve functies Dit arrangement heeft als doel de ontwikkeling van de communicatieve voorwaarden van jonge kinderen ......

Boost-dagen

Vanuit de principes van het Biopsychosociaal model (totaliteit), Positieve gezondheid, rijping en beweging wordt er een beweging in gang gezet in 15 lessen. Het programma bestaat uit een combinatie van samenwerkend leren, metacognitie en zelfregulerend leren. De trainers van ...
Boost-dagen Vanuit de principes van het Biopsychosociaal model (totaliteit), Positieve gezondheid, rijping en be......

De kunst van het kindgesprek

Sommige kinderen vinden het lastig om verbaal aan te geven dat ze zich niet goed voelen of dat er dingen spelen waar ze zich niet prettig bij voelen. Tegelijkertijd kunnen ze wel non verbale signalen afgeven dat ze behoefte hebben aan iemand om mee te praten. Hoe herken je d...
De kunst van het kindgesprek Sommige kinderen vinden het lastig om verbaal aan te geven dat ze zich niet goed voelen of dat er di......

Positief onderwijs

Deze 3-daagse training Positief Onderwijs geeft handvaten voor een andere manier van denken en lesgeven. We kijken vanuit het biopsychosociale model en de positieve psychologie (Martin Seligman) naar de totale ontwikkeling van het kind om van daaruit (anders) te handelen. We ...
Positief onderwijs Deze 3-daagse training Positief Onderwijs geeft handvaten voor een andere manier van denken en lesge......

Coach positief onderwijs

Deze training gaat om het verkennen van jouw welbevinden en dat van je collega’s met als doel de school weer een sprankelende ontwikkelplek te maken voor de kinderen én leerkrachten. Jij kunt jouw school daar bij helpen! Er zijn veel interne en externe factoren die invloed...
Coach positief onderwijs Deze training gaat om het verkennen van jouw welbevinden en dat van je collega’s met als doel de s......

Begeleiding bij TOS

Wij zien bij kinderen die de taal niet helemaal machtig zijn, maar wel leerbaar zijn, tegen het huidige onderwijsaanbod aanlopen. Te grote klassen, geluidsprikkels, teveel talige instructies en te weinig tijd vanuit de docent, zorgt ervoor dat kinderen een nog grotere ontwik...
Begeleiding bij TOS Wij zien bij kinderen die de taal niet helemaal machtig zijn, maar wel leerbaar zijn, tegen het huid......

Logopedische screening

Dit product heeft als doel om kleuters te screenen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals spraak, taal, stem, auditieve vaardigheden en afwijkende mondgewoonten. Deze screening kan op verschillende manieren worden vormgegeven: Het product wordt op de volgende manier ui...
Logopedische screening Dit product heeft als doel om kleuters te screenen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals spr......

Samen sterk voor excellente zorg

Het is ons doel om jouw school te ondersteunen en om voor de meest complexe vraagstukken een oplossing te vinden. Met onze zorg op maat kun je voor elke leerling de juiste hulp krijgen.

Door een breed scala aan interventies kun je voor alle vraagstukken bij ons terecht. Je hebt één vast aanspreekpunt en geen gedoe met complexe administratie.

Het is onze missie om jouw organisatie te ondersteunen en om voor de meest complexe vraagstukken een oplossing te vinden. Met onze zorg op maat kun je voor elke leerling de juiste hulp krijgen.

Ieder kind is uniek en iedere situatie vraagt een op maat gemaakt plan. Wij gaan het gesprek aan met ouders en kinderen om zo samen de beste oplossing te vinden.

Het is belangrijk dat de gewenste zorg snel geleverd kan worden. Je hebt daarom verschillende mogelijkheden om een passende offerte te ontvangen. Dit kan zowel via het offerte aanvraagformulier van de arrangementen, als via een contactverzoek, via de email en telefoon.

Door ons groot netwerk van gekwalificeerde professionals kun je rekenen op de beschikbaarheid van een zorgverlener.

Alle arrangementen overzichtelijk op een rij

Bekijk ons overzicht met alle arrangementen die extra aandacht bieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Zo zetten wij samen met scholen kinderen in hun kracht.

Download de arrangementen catalogus

Een groot netwerk van gekwalificeerde professionals

Een samenwerking met ons betekent toegang tot een groot netwerk van professionals die allen zorgvuldig zijn geverifieerd en meteen bereid zijn om jouw organisatie te ondersteunen.

Snel ondersteuning ontvangen

Een groot netwerk van gekwalificeerde professionals staat klaar om leerlingen een stapje verder te helpen.

Kennissessies

Onze professionals hebben toegang tot kennissessies om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.


Kennisdeling door groot netwerk van partners

Naast de gekwalificeerde professionals werken we ook nauw samen met partners, zodat we een oplossing hebben voor al jouw vraagstukken. Onze kennis delen we ook met jouw school, zodat we de leerlingen optimaal kunnen ondersteunen.

Betrouwbare kennispartner

Al 15 jaar actief in onderwijszorg, veel ervaring in het professioneel leveren van zorg met veel tevreden scholen, zzp'ers en partners in het netwerk.

Veel gestelde vragen

Afhankelijk van de grote van de groep kinderen, de duur van de opdracht en de intensiviteit van de hulpvraag bespreken wij met de school het traject en voorzien wij de school van een offerte op maat. Groepsbegeleiding is vrijwel altijd voordeliger. Wil je meer weten over de tarieven? Wij lichten het graag toe, bel daarvoor: 078 207900053

Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer...... Een e-mail sturen kan natuurlijk ook.

Educto biedt begeleiding in effectiever & extra onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies en extra personeel & ondersteuning.

Wij bieden ondersteuning en zorg zo dicht mogelijk bij de leerling, dit is vaak de vertrouwde omgeving van de leerling: de school.

Vragen?

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder! Neem eerst een kijkje bij de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw antwoord daar niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bel mij terug Stel een vraag