Onze partners - Wij stellen ze graag aan je voor | Educto

Ontmoet onze partners

Wat wij doen voor partners

Educto is in beweging. Ons doel? Ieder kind stralend en vol vertrouwen naar school. Wij bewegen samen met onze partners en onze aangesloten professionals. Graag creëren wij zo de mogelijkheid om voor ieder kind de juiste ondersteuning te bieden. Deel jij onze missie en krijg je energie van ons verhaal? Maak een afspraak voor een kop koffie om te bespreken hoe wij kunnen samenwerken.

Wij geloven dat iedere leerling recht heeft op ondersteuning die bij hem of haar past en aansluit op zijn of haar behoeftes. Daarom hebben wij mooie arrangementen samengesteld. Dit doen wij samen met onze met partners. Wij stellen ze graag aan je voor.

Studieus

Studieus is ervan overtuigd dat kinderen en jongeren met plezier kunnen leren, alleen kunnen belemmeringen dit soms in de weg staan. Daarom wil Studieus kinderen en jongeren ondersteunen bij de uitdagingen die zij tegenkomen in de leerontwikkeling. Samen met hen maakt Studieus leren mogelijk. En leuk! Dus dé plek waar kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs ‘leren leren’. Want ieder kind kan het beste uit zichzelf halen voor optimale studieresultaten. Ondanks een leerobstakel. Je moet soms alleen even leren hóe. Studieus helpt daarbij. Studieus helpt daarbij. Meer weten: studieus.nl

Taalreis

Taalreis is een logopediepraktijk gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van communicatie-problemen voor alle leeftijden. Een behandeling door Taalreis is erop gericht om iedereen plezier te laten beleven in het communiceren. Zodat iedere persoon volwaardig, zelfredzaam en zonder belemmeringen kan meedraaien in onze talige maatschappij. En daarbij lekker in zijn vel zit. Taalreis professionals kunnen bijvoorbeeld helpen bij meertaligheid, auditieve vaardigheden, fonetische spraakstoornis, fonologische spraakstoornis, OMFT (oro-myofunctionele therapie), pragmatiek, stem, stotteren, taalproductie en taalbegrip. Betrokken, met passie voor ieder kind! Meer weten: detaalreis.nl

Onderwijs en Zorg Personeel

Het samenstellen en behouden van een goed team op jouw school of samenwerkingsverband kan een uitdaging zijn. Of het nu gaat om de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of de gevolgen van het lerarentekort. Wij kunnen je daarbij helpen. Bevlogen interne begeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen en onderwijsassistenten staan klaar om jouw leerlingen te helpen op het kruispunt van onderwijs en zorg. Wij detacheren geen leerkrachten. Ook wij willen de leerkracht graag in de school houden. Meer weten: Onderwijs & Zorg Personeel

Leestalent

Als een kind moeite heeft met lezen en/of spelling geeft dat aanleiding tot zorgen. Of het nu jouw eigen kind is of een van jouw leerlingen op school. Je wilt weten of het weleens dyslexie zou kunnen zijn. Dan is Leestalent jouw aanspreekpunt. Allereerst voert Leestalent diagnostisch onderzoek uit. Blijkt hieruit dat het kind inderdaad Ernstige Dyslexie heeft, dan biedt Leestalent specialistische behandeling die wordt vergoed door de gemeente onder de Jeugdwet. Komt een kind niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg? Ook dan zijn er mogelijkheden. Wij helpen je graag! Meer weten: leestalent.nl

Intraverte

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Zij zijn er voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die moeite hebben met schrijven, fietsen of rennen. Maar ook voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren, of soms heel boos worden. Intraverte begeleidt deze kinderen vooral met spel & beweging en sluiten daarbij aan op de individuele ontwikkeling en interesses van het kind. Meer weten: intraverte.nl

Super Family

Super Family richt zich op neurobiologische (ontwikkelings)stoornissen zoals een TOS (Taalontwikkelingstoornis). Kinderen met een TOS ontwikkelen zich anders dan kinderen zonder ontwikkelingsstoornis of met gedragsstoornissen. In de hersenen van kinderen met een TOS wordt taal anders verwerkt, hierdoor wordt taal minder goed begrepen of komt het anders tot uiting. Kinderen met een TOS hebben vaak moeite met het vinden van woorden, het uitspreken van woorden en/of het begrijpen van wat er tegen hen gezegd wordt. Super Family werkt multidisciplinair en diagnosticeert, behandelt, begeleidt en ondersteunt binnen het gezin. Meer weten: superfamily.nl

Labyrint Zorg

De missie van Labyrinth Zorg is 'dat er voor ieder kind een plaats moet zijn in deze maatschappij, waar je goed bent zoals je bent'. De medewerkers van Labyrint Zorg zijn breed opgeleid op het gebied van autisme, hechting, verstandelijke beperking, gedrags- en psychiatrische problematiek. Zij zijn werkzaam in de regio's Rotterdam, Den Haag en omstreken. Eind 2022 opent Labyrinth Zorg een nieuwe locatie voor dagbehandeling/-besteding in Pernis Rotterdam. Op deze locatie worden in ieder geval de doelgroepen kleuter en jeugd gevestigd. Op een andere locatie, de zorgboerderij Boerendroom, bieden zij sinds kort ook Asino therapie, hierbij worden ezels ingezet om te helpen bij de behandeling. Meer weten: labyrint-zorg.nl

Berkel-B

Al meer dan 25 jaar lang is Berkel-B gespecialiseerd in dyslexie. Zij voeren onderzoek uit én behandelen kinderen, maar ook volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven. Zij zijn ervan overtuigd dat iedereen met de juiste behandeling vooruitgang kan boeken. Iedereen is uniek en elke vorm van dyslexie is dat ook. Berkel-B wil graag dat iedereen, jong en ouder, het plezier ervaart van lezen en schrijven. Daar zetten zij zich iedere dag weer voor in. Meer weten: berkel-b.nl

KCAL

Kcal wil mensen in beweging krijgen, stimuleren om actief te worden en actief te blijven. Door sport, spel en onderwijs als middel te gebruiken, kunnen kinderen ervaren dat sportief bezig zijn leuk is en positieve energie geeft. Kcal streeft ernaar om sporten leuk en laagdrempelig te maken. Kinderen, die moeite hebben met het automatiseren van rekensommen, worden door Kcal door middel van bewegen op de goede weg geholpen. Spelenderwijs bezig zijn met rekenen is voor Kcal de uitgelezen kans om kinderen te helpen met hun leerdoelen. Meer weten: kcalsport.nl

Move a-Head

Move a-Head leert kinderen effectiever leren én sterker en socialer gedrag. Zij ondersteunen leerkrachten en (sport)coaches daarbij. Hoe? Op een vernieuwende en unieke manier. Move-a-Head integreert bewegen, leren en presteren en geven dit structurele plaats in de praktijk van het dagelijkse onderwijs en sportveld op een haalbare, behapbare en praktische manier. Zo maken zij het leren en presteren samen met jou makkelijker, effectiever en leuker! Meer weten: move-a-head.nl

Maze subsidies

Wij geloven dat onze klanten dankzij MAZE hun onderwijsdromen kunnen waarmaken. Denk daarbij aan dat ene project dat altijd al in je hoofd zit en dat nu eindelijk uitgevoerd kan worden. Het professionaliseren van je personeel, het versterken van de primaire processen, alles om de kwaliteiten een boost te geven. Door de juiste financieringen aan dit soort projecten te koppelen worden dromen een werkelijkheid. MAZE Subsidies heeft als visie dat goed onderwijs op eenzelfde kwaliteitsniveau voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hierbij als uitgangspunt dat ieder mens in Nederland en overal ter wereld hier recht op heeft. Meet weten? Ga naar www.maze-subsidies.com.

Onze laatste verhalen