Subsidie verbinding po-vo uitgelegd | Educto

Subsidie verbinding po-vo uitgelegd

"Samenwerking tussen scholen is cruciaal voor een succesvolle POVO"

Leestijd: ~ 1 minuut

De subsidieregeling Verbinding po-vo richt zich op het stimuleren van samenwerking tussen het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en speciaal onderwijs (so) om de overgang van leerlingen van basisonderwijs naar middelbare school te versoepelen. Scholen uit de hier bovengenoemde onderwijsvormen kunnen subsidie aanvragen, waarbij het bevoegd gezag van één van de scholen als penvoerder optreedt voor een coalitie van minimaal twee po-scholen en één vo-school, met de mogelijkheid voor so-scholen om deel te nemen. Een school mag bij maximaal twee coalities aansluiten.

Hoe gaat de subsidie in zijn werk?

Het subsidieproces kent een looptijd van drie jaar, beginnend met het opstellen van een verbindingsplan in het eerste jaar, gevolgd door de uitvoering van dit plan in de daaropvolgende twee jaar. Het verbindingsplan moet afspraken bevatten over de vormgeving van een stuurgroep po-vo, activiteiten om ouderbetrokkenheid te vergroten, de rol van samenwerkingsverbanden, en het gebruik van externe partijen. Belangrijke onderwerpen van activiteiten die in het verbindingsplan moeten zitten zijn de warme overdracht van groep 8-leerlingen, ervaring opdoen op vo-scholen, kennisuitwisseling tussen docenten en voorbereiding van leerlingen op de vaardigheden voor het vo.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De financiële ondersteuning bedraagt €60.000 per school in een coalitie plus €225 per groep 8-leerling voor schooljaar 2023/2024, met een totaalbudget van €54,6 miljoen. Prioriteit bij overschrijding van het budget gaat door een rangschikking op basis van achterstandsscore.

Subsidie aanvraagperiode en verantwoording

Aanvragen kunnen ingediend worden van 14 februari tot en met 13 maart 2024, inclusief een verplichte samenwerkingsverklaring. Ontvangen subsidies moeten na afloop verantwoord worden via jaarverslaggeving en een activiteitenverslag, waarbij de uiterlijke indieningsdatum voor het activiteitenverslag 29 oktober 2027 is en voor de jaarverslaggeving juni 2028.

Wil jouw school de subsidie aanvragen? Wij kunnen je ondersteunen van aanvraag, verbindingsplan tot aan de uitvoering. Wij denken graag met je mee. Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar de pagina verbinding po-vo

Gerelateerde verhalen

Subsidie heterogene brugklassen
Leestijd: ~ 2 minuten
Samenwerken aan succes: sterker dit schooljaar
Leestijd: ~ 1 minuut
Overgang Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs
Leestijd: ~ 1 minuut

Doe je ook mee?

Werken bij Educto is meer dan alleen een baan. Wij zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan onze droom: ieder kind vol vertrouwen en stralend naar school! Spreekt jou dit aan? Je bent welkom!