NT2: woordenschat en basisgrammatica | Educto

NT2: woordenschat en basisgrammatica

Steeds meer kinderen hebben een taalachterstand. Kinderen met een taalachterstand krijgen vaak problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook heeft het grote gevolgen voor hun schoolontwikkeling. Wil jij op jouw school kinderen met een taalachterstand extra ondersteuning bieden? Ons arrangement NT2 woordenschat en basisgrammatica kan deze leerlingen een stapje verder helpen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat kinderen met een taalachterstand voordeel hebben bij meer taalaanbod, meer mogelijkheden om de taal te gebruiken en meer ondersteuning bij het begrijpen van de leerstof. In dit arrangement richten we ons op het bevorderen van de woordenschat en basisgrammatica van alle leerlingen op de basisschool en middelbare school, die vanwege hun sociale achtergrond achterlopen in de ontwikkeling van hun taalvaardigheid.

Begeleiding via Educto

Taalstimulering is het voornaamste doel van deze NT2-begeleiding. De begeleiding is dan ook gericht op woordenschat en basisgrammatica. Dit helpt om een- of meertalige kinderen met een taalachterstand te ondersteunen in hun taalontwikkeling. In overleg met school worden de doelen voor de begeleiding gesteld, zodat er maatwerk kan worden geboden aan iedere leerling. We sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Aan de hand van onder andere praatplaten, rollenspellen, denkstimulerende gespreksmethodieken, schermspellen en andere opdrachten wordt spelenderwijs geoefend.

Inzet van begeleiding

De begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Wekelijkse begeleiding in kleine groepjes van vier-zes kinderen.

  • Wekelijkse individuele begeleiding, gericht op specifieke behoefte van het kind.

  • Doelgerichte begeleiding door het schrijven van een begeleidingsplan.

  • Duidelijke en directe communicatie door het gebruik van Schriftje.

  • Buiten de klas pre-teaching verzorgen.

  • In de klas verlengde instructie verzorgen.

  • Aansluiten bij thema’s en methoden die behandeld worden in het onderwijs, zodat er contextgericht geleerd kan worden.

Voor wie?

Het arrangement NT2 woordenschat en basisgrammatica is bedoeld voor alle leerlingen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd met een taalachterstand.

Zoek jij passende begeleiding voor de leerlingen met een taalachterstand bij jou op school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

De mogelijkheden bespreken?

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan voor je klaar. Neem contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Cindy Huurman

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.