NT2: taalbegrip voor kleuters | Educto

NT2: taalbegrip voor kleuters

Taalachterstand. Steeds meer kinderen hebben een taalachterstand. Wat betreft woordenschat en taalbegrip zijn er grote verschillen tussen kinderen, terwijl deze onderdelen de basis vormen voor taal. De woordenschat en het taalbegrip ontwikkelen zich meestal hand in hand en beïnvloeden elkaar wederzijds. Een groeiende woordenschat stimuleert het taalbegrip. Met meer woorden kan je namelijk meer zinnen maken en meer soorten zinnen begrijpen. Ook stimuleert het taalbegrip de toename van de woordenschat. Hoe beter het kind de structuur van de zin begrijpt, hoe beter de nieuwe woorden die daarin naar voren komen, geleerd kunnen worden. Een rijke woordenschat zorgt voor een goed taalbegrip. Wil jij op jouw school het taalbegrip van kinderen met een taalachterstand verbeteren? In het arrangement NT2 taalbegrip voor kleuters richten we ons op het uitbreiden van zowel de passieve als actieve woordenschat en verbeteren we het taalbegrip.

Begeleiding via Educto

De begeleiding gericht op taalbegrip heeft als belangrijkste doel om de woordenschat bij kinderen met een taalachterstand uit te breiden. Hun taalbegrip verbetert zo. Taalstimulering is het voornaamste doel van de begeleiding. In overleg met school worden de doelen voor de begeleiding gesteld, zodat er maatwerk kan worden geboden aan iedere leerling. De belevingswereld van het kind is het uitgangspunt. Aan de hand van onder andere praatplaten, rollenspellen, denkstimulerende gespreksmethodieken, interactief voorlezen, schermspellen en andere opdrachten wordt spelenderwijs geoefend.

Inzet van begeleiding

Deze begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Wekelijkse begeleiding in kleine groepjes van vier-zes kinderen.

  • Wekelijkse individuele begeleiding, gericht op specifieke behoefte van het kind.

  • Doelgerichte begeleiding door het schrijven van een begeleidingsplan.

  • Duidelijke en directe communicatie door het gebruik van Schriftje.

  • Buiten de klas pre-teaching verzorgen.

  • In de klas verlengde instructie verzorgen.

  • Aansluiten bij thema’s en methoden die behandeld worden in het onderwijs, zodat er contextgericht geleerd kan worden.

Voor wie?

Dit arrangement is bedoeld voor alle leerlingen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd met een taalachterstand.

Zoek jij passende begeleiding voor de leerlingen met een taalachterstand bij jou op school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

De mogelijkheden bespreken?

Cindy Huurman

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.