Maatwerk NT2 voor iedere leerling | Educto

Maatwerk NT2

Steeds meer kinderen groeien op met meer dan één taal. Doordat hun ouders allebei een andere moedertaal hebben. Of omdat deze kinderen naar Nederland zijn geëmigreerd. Soms leidt deze meertaligheid tot een taalachterstand. Deze kinderen moeten zo snel mogelijk Nederlands leren om het onderwijs te kunnen volgen en zo ook meer plezier op school te hebben. Loop jij op jouw school tegen NT2-uitdagingen aan en wil je advies of hulp? Meerdere begeleiders, gespecialiseerd in NT2, staan klaar om te helpen met het oplossen van diverse vraagstukken.

Begeleiding via Educto

In overleg met school worden de doelen voor de begeleiding gesteld. Zo kan maatwerk worden geboden aan iedere leerling. Daarnaast staat Educto ook klaar voor hulpvragen buiten de zorg voor leerlingen om. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan hulpvragen op het gebied van NT2-materialen, kennis over NT2-ontwikkeling, ouderbetrokkenheid, beleid rondom NT2 woordenschat en overgang vanuit de schakelklas.

Inzet van begeleiding

Deze begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Wekelijkse begeleiding in kleine groepjes van vier-zes kinderen.

  • Wekelijkse individuele begeleiding, gericht op specifieke behoefte van het kind.

  • Verzorgen van studiedagbijeenkomsten/workshops.

  • Geven van voorbeeldlessen.

  • Leerkrachtondersteuning/teamcoaching.

  • Bijeenkomsten ouderbetrokkenheid.

Voor wie?

Dit arrangement is bedoeld voor alle hulpvragen op het gebied van NT2, waarbij scholen zoekende zijn naar een passende oplossing. Loop jij op jouw school tegen NT2-uitdagingen aan en kan je advies/hulp gebruiken? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

De mogelijkheden bespreken?

Angela van Bebberen

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.