Beginnende rekenaar - Ondersteuning rekenontwikkeling | Educto

Beginnende rekenaar

Rekenen met plezier, dat staat centraal bij Educto! Wij vinden dat ieder kind kan leren rekenen, én dat ieder kind dit met plezier kan leren. Door klassieke rekenmethodes te combineren met meer out-of-the-box methoden en door doelgericht, strategisch en gericht op de behoeften van het kind te werken, werken we aan de rekenontwikkeling. Door deze rekenmethodes te combineren met spelen en bewegen zorgen we ervoor dat leerlingen met plezier leren werken met cijfers en getallen!

Beginnende rekenaar via Educto

We hopen door het gebruik van een digitaal schriftje een makkelijke manier te bieden om zowel de school (intern begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten) als de ouders op de hoogte te houden van de begeleiding en kunnen ouders en school (indien gewenst) ook samen met de leerlingen te oefenen.

Om gedegen met een leerling aan de slag te gaan, beginnen wij in overleg met school met een beginmeting. Daarin brengen we in kaart welke rekenonderdelen de leerling nog onvoldoende beheerst (indien deze gegevens niet vanuit school bekend zijn). Vervolgens wordt er een begeleidingsplan geschreven per kind of per groep. Daarin staat beschreven aan welke SMART doelen wordt gewerkt, met welke methodieken en materialen en welke adviezen er zijn voor school en of ouders.

Zoals in de inleiding beschreven wordt vervolgens aan deze doelen gewerkt door middel van het spelen van spellen en bewegen. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit onder andere het automatiseren bevorderd, doordat er meerdere hersengebieden actief zijn. Daarnaast raken leerlingen meer gemotiveerd wat natuurlijk ook er toe leidt dat ze meer oefenen en meer leren. Uiteindelijk eindigt het traject met een eindmeting (in overleg met school), worden doelen geëvalueerd en worden er gerichte adviezen gegeven waarmee de leerling verder ondersteund kan worden.

Inzet van begeleiding

Hoe werkt het?
In kleine groepjes van 3-5 leerlingen werken wij planmatig, en indien mogelijk spelenderwijs aan de didactische vaardigheden. In overleg met de school wordt gekeken welk vakgebieden centraal komen te staan. Vervolgens meten wij, indien nodig, het beginniveau van de leerlingen en maken wij een plan van aanpak door middel van een begeleidingsplan. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de doelen. Aan het einde van het begeleidingstraject wordt de vooruitgang gemeten. Er volgt een eindverslag met een evaluatie van de behandelde onderdelen en een advies aan leerkracht, leerling en ouders voor oefening thuis en op school of eventueel een vervolg.

  • Kleinschalige extra ondersteuning van de rekenontwikkeling in het regulier of speciaal onderwijs

  • Werken aan doelen afgestemd op de behoeften van de leerling(en).

  • Doelgerichte begeleiding door het schrijven van een begeleidingsplan.

  • Inzichtelijke vooruitgang door het schrijven van een evaluatieverslag en eventueel een tussen evaluatieverslag.

  • Duidelijke en directe communicatie met zowel school als ouders door het gebruik van Schriftje, ons medium voor communicatie. Na iedere sessie beschrijft de begeleider kort en bondig aan welke doelen er gewerkt is en hoe dit verliep per leerling. Zo zijn intern begeleiders, leerkrachten en ouders dezelfde dag nog op de hoogte van de begeleiding.

  • Inzet van een begeleider kan zowel in nauw overleg met de leerkracht als nagenoeg zelfstandig.

Voor wie?

Het rekenarrangement kan al vanaf groep 3 t/m de brugklas worden ingezet wanneer er signalen zijn dat de leerlingen het beginnend rekenen (tellen, ordenen, schatten) nog onvoldoende beheersen, voor zowel individueel als in groepsverband. Het is van belang om meteen een goede basis te vormen gezien dit voor de volgende vaardigheden (zoals het leren optellen en aftrekken) nodig is. Dit geldt natuurlijk ook voor de rest van de basisschool periode. Bij veel rekenvaardigheden heb je eerder aangeleerde vaardigheden nodig om het volgende te kunnen leren. Daarnaast kunnen de rekenarrangementen ook in de brugklas worden ingezet wanneer duidelijk wordt dat de basisschoolstof nog onvoldoende beheerst wordt.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

Download brochure: 'Beginnende rekenaar'

De mogelijkheden bespreken?

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan voor je klaar. Neem contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Ilse Verweij

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.
Bel mij terug

Stel een vraag