Beginnende lezer - Extra ondersteuning lezen | Site Name

Beginnende lezer

Goed leren lezen is zonder twijfel de belangrijkste taak op de basisschool. Hier ligt immers de basis van schoolsucces. Het onder de knie krijgen van deze vaardigheid is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is er extra hulp nodig.

Beginnende lezer via Educto

De meeste leerlingen leren goed lezen, na kwalitatief goede instructie door de leerkracht. Bij een aantal leerlingen verloopt het technisch leren lezen echter niet zo vanzelfsprekend. Ze blijven moeite houden met de directe herkenning van woorden, blijven lang de woorden in stukjes "hakken en plakken" (spellend lezen). Sommigen gaan radend lezen of lezen niet vloeiend. In het begin hebben natuurlijk alle leerlingen de tijd nodig om dit lees- en spellingproces onder de knie te krijgen. Blijft een leerling hier echter mee worstelen, dan wordt lezen vaak een vervelende en frustrerende taak en heeft de leerling extra hulp nodig.

Een leesarrangement via Educto is voor deze leerlingen dan ook de uitkomst. Centraal staat het maken van veel leeskilometers, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke leesstijl van de leerling. Daarnaast zal er speciale aandacht zijn voor woordenschatuitbreiding.

Om een goede start te maken aan het arrangement, voeren wij eerst een beginmeting uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande toetsgegevens (AVI, DMT), eventuele andere relevante gegevens en kunnen we in overleg aanvullende toetsen afnemen. Vervolgens wordt er een begeleidingsplan geschreven per kind of per groep.

Daarin staat beschreven aan welke SMART doelen wordt gewerkt en met welke methodieken en materialen er zal worden gewerkt. Voorbeelden van materialen die wij kunnen gebruiken zijn: Veilig leren lezen (Kim-versie), DMT-oefenmap en RALFI. Aan het einde van het traject zal er een eindmeting worden uitgevoerd en zal er een evaluatieverslag geschreven worden. Deze zal vervolgens met de betrokkenen besproken worden.

Inzet begeleiding ondersteuning rekenen

De volgende onderdelen komen in de training aan bod:

  • Kleinschalige extra ondersteuning op technisch en/of begrijpend lezen in het regulier of speciaal onderwijs, individueel of in groepen van maximaal 4 leerlingen.

  • Maatwerk trajecten van verschillende tijdsduur: van 12 tot 40 weken.

  • Werken aan doelen afgestemd op de individuele behoeften van iedere leerling.

  • Doelgerichte begeleiding door het schrijven van een begeleidingsplan.

  • Inzichtelijke vooruitgang door het schrijven van een evaluatieverslag.

  • Duidelijke en directe communicatie door het gebruik van Schriftje, ons medium voor communicatie. Na iedere sessie beschrijft onze begeleider kort en bondig aan welke doelen er gewerkt is en hoe dit verliep per leerling.beschrijft onze begeleider kort en bondig aan welke doelen er gewerkt is en hoe dit verliep per leerling.

  • Inzet van een begeleider vanuit de zorgaanbieder kan zowel in nauw overleg met de leerkracht als nagenoeg zelfstandig.

Voor wie?

Het begeleidingstraject is bedoeld voor jonge leerlingen (groep 3 en 4) met leesuitdagingen en moeite hebben met beginnend lezen. Beginnend lezen is één van de belangrijkste vakken. Door te weten wat je leest, geef je betekenis aan de geschreven taal. Bij Educto willen we graag alle leerlingen laten begrijpen wat ze lezen!

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

Download brochure: 'Beginnende lezer'

De mogelijkheden bespreken?

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan voor je klaar. Neem contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Simone van Bentum

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger
Verzenden

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Gerelateerde verhalen

Alles wat je wilt weten over rekenen
Leestijd: minder dan 1 minuut | 7 jul '24
Alles wat je wilt weten over woordenschat
Leestijd: minder dan 1 minuut | 7 jul '24
Rekenvaardigheid 14 jarigen onder niveau
Leestijd: ~ 1 minuut | 7 jul '24

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.
Bel mij terug

Stel een vraag