Onderzoek naar onze dienstverlening | Educto

6 March 2023

"Onderzoek naar onze dienstverlening"

Onlangs hebben we een groot tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de scholen waarmee we samenwerken door heel Nederland. Het onderzoek was gericht op onze dienstverlening, in concreto de mogelijkheden voor goede ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Met deze uitkomsten kunnen we onze ondersteuning aan scholen en kinderen in het bijzonder verbeteren.

Op dit onderzoek kwamen veel en mooie reacties. De vragen zijn grotendeels beantwoord door Intern Begeleiders van de scholen. We delen graag een aantal reacties.

Tijdgebrek, kennis en inzicht en ontbreken van externe ondersteuning zijn de belangrijkste knelpunten voor het kunnen bieden van goede ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Maar liefst 42 % van de scholen maakt momenteel gebruik van bovenschoolse voorzieningen/arrangementen (bijv. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) en maar liefst 48% van externe aanbieders (psychologen, orthopedagogen, kindercoaches, dyslexiebehandelaren).

Maar liefst 80% is tevreden over de dienstverlening van Educto. En niemand vulde in ontevreden te zijn. Dat zijn mooie cijfers! Maar natuurlijk zitten wij nu niet stil. We gaan altijd voor verbetering. Alles om meer kinderen met vertrouwen en stralend naar school te laten gaan!

Doe je ook mee?

Werken bij Educto is meer dan alleen een baan. Wij zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan onze droom: ieder kind vol vertrouwen en stralend naar school! Spreekt jou dit aan? Je bent welkom!