NT2 Begeleiding - Nederlands als Tweede Taal | Educto

NT2 begeleiding

Steeds meer kinderen groeien op met meer dan één taal. Doordat hun ouders allebei een andere moedertaal hebben. Of omdat deze kinderen naar Nederland zijn geëmigreerd. Soms leidt deze meertaligheid tot een taalachterstand. Deze kinderen moeten zo snel mogelijk Nederlands leren om het onderwijs te kunnen volgen.

Wil jij op jouw school kinderen met een taalachterstand extra ondersteuning bieden? Uit meerdere onderzoeken blijkt dat kinderen met een taalachterstand voordeel hebben bij meer taalaanbod, meer mogelijkheden om de taal te gebruiken en meer ondersteuning bij het begrijpen van de leerstof. In dit arrangement richten we ons op het bevorderen van de taalontwikkeling van alle leerlingen op de basisschool en middelbare school, die vanwege hun sociale achtergrond achterlopen in de ontwikkeling van hun taalvaardigheid.

NT2-begeleiding bij Educto

De NT2-begeleiding heeft als belangrijkste doel kinderen zo snel mogelijk mondeling taalvaardig te maken. Taalstimulering is het voornaamste doel van de begeleiding. In overleg met school worden de doelen voor de NT2-begeleiding gesteld en zal er een aansluitend begeleidingsplan worden opgesteld. Waar in de onderbouw de focus met name zal komen te liggen op het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid en het verbeteren van het begrijpend luisteren, zal in de midden- en bovenbouw gewerkt worden aan verdere uitbreiding en verdieping van de woordenschat, het aanleren van woordleerstrategieën en het verbeteren van het leesbegrip en kennisopbouw. Op de middelbare school zal dit verder worden uitgebreid en is er meer aandacht voor het zelfstandig toepassen van de woordleerstrategieën en het leren van vaktaal- en schooltaalwoorden.

Inzet begeleiding

Deze begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Wekelijkse begeleiding in kleine groepjes van vier -zes kinderen.

  • Wekelijkse individuele begeleiding, gericht op specifieke behoefte van het kind.

  • Doelgerichte begeleiding door het schrijven van een begeleidingsplan.

  • Duidelijke en directe communicatie door het gebruik van Schriftje.

  • Buiten de klas pre-teaching verzorgen.

  • In de klas verlengde instructie verzorgen.

  • Ook aansluiten bij thema’s en methoden die behandeld worden in het onderwijs is mogelijk, zodat er contextgericht geleerd kan worden.

Voor wie?

Dit arrangement is bedoeld voor alle leerlingen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd met een taalachterstand.

Zoek jij passende begeleiding voor de meertalige leerlingen bij jou op school? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

Download de brochure: NT2 begeleiding

De mogelijkheden bespreken?

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan voor je klaar. Neem contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Simone van Bentum

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.
Bel mij terug

Stel een vraag