Extra hulp in het onderwijs voor alle leerlingen

Hebben jullie ook behoefte aan een extra paar handen in de klas? Educto biedt extra hulp in het onderwijs in de vorm van arrangementen die aangepast worden op jouw specifieke situatie. 

Bekijk hier hoe we jou kunnen helpen

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN

Een netwerk van professionals

Een samenwerking met ons betekent toegang tot een groot netwerk van professionals die allen zorgvuldig zijn geverifieerd en meteen bereid zijn om jouw organisatie te ondersteunen.

Groot netwerk van gekwalificeerde professionals

Door ons groot netwerk van gekwalificeerde professionals kun je rekenen op de beschikbaarheid van een zorgverlener.

Jaarlijkse trainingen en opleidingen

Onze zorgverleners hebben toegang tot trainingen en opleidingen, om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Kennisdeling door groot netwerk van partners

Naast de gekwalificeerde professionals werken we ook nauw samen met zorg partners, zodat we een oplossing hebben voor al jouw vraagstukken. Onze kennis delen we ook met jouw school, zodat we de leerlingen optimaal kunnen ondersteunen.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN

Partners waarmee we samenwerken

Meer onderwijs

Meer onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren bij leerlingen.

Anders- & meertaligheid

Taalachterstand. Geen nieuw begrip in de onderwijswereld, maar door de pandemie weer veelvuldig en onderwerp van gesprek. Het oplossen? Taalreis kan hierin ondersteuning bieden.

Auditieve vaardigheden

De fase van beginnende geletterdheid vormt een belangrijke start voor het leren lezen. Dit product ondersteunt kinderen in groep 2 om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Didactische vaardigheden

Kinderen moeten informatie in teksten kunnen begrijpen om te functioneren op school en in het dagelijks leven. Helaas loopt het niveau van begrijpend lezen al jaren terug, dit arrangement ondersteunt kinderen met deze vaardigheid.

RT begeleiding

Je komt handen te kort in de klas en je bent op zoek naar kwalitatief goede hulp. Met dit arrangement bieden wij de Remedial Teacher (RT'er) binnen en buiten de klas. .

Gamification

Een uniek dyslexie behandelprogramma van een van onze partners. Dit programma is als zorgversie, schoolversie maar ook als individueel oefenprogramma beschikbaar. 

Ons aanbod aan bewezen en effectieve arrangementen

Alle arrangementen zijn ingedeeld in één van onderstaande groepen.  Zit jouw specifieke vraag hier niet tussen? Neem dan gerust even contact met ons op dan kijken we samen met jou naar een passende oplossing. 

A. Meer onderwijs

Meer onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren bij leerlingen.

B. Effectiever onderwijs

Effectievere inzet van onderwijs door gerichte begeleiding.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling

Extra activiteiten gericht op de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.

D. Executieve functies

Extra aandacht voor executieve functies om beter te kunnen leren.

E. Extra personeel en ondersteuning

Extra inzet van personeel en ondersteuning

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Activiteiten die nodig zijn om de interventies toe te passen en

Effectiever onderwijs

Bij effectiever onderwijs wordt er gestreefd naar effectiever inzet van onderwijs om zowel kennis als vaardigheden bij te spijkeren

Beginnende rekenaar

Rekenen met plezier, daar gaat het om. Wij vinden dat ieder kind kan leren rekenen met plezier. Met onze maatwerk methodes verbinden wij rekenen met spelen en bewegen. Zo leert het kind met plezier werken met cijfers en getallen.

Beginnende lezer

Leren lezen is zonder twijfel de belangrijkste taak in de basisschool. Een stevige basis op het gebied van vloeiend en vlot lezen is nodig om woordenschat en leesbegrip te ontwikkelen. In dit maatwerk arrangement staat de beginnende lezer centraal.

Begrijp wat je leest 

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen van groep 5/6 en 7/8 die moeite hebben met begrijpend lezen. Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken. Door te weten wat je leest, geef je betekenis aan de geschreven taal.

Executieve functies

Tijdens dit arrangement werken wij met de leerlingen aan de voorwaarden om te komen tot leren. Planning, taakaanpak en organiseren van je werk staan onder andere centraal.

Didactische vaardigheden

Het extra duwtje in de rug voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij beginnend- & begrijpend lezen, rekenen, spelling & woordenschat en voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

RT begeleiding

Je komt handen te kort in de klas en je bent op zoek naar kwalitatief goede hulp. Met dit arrangement bieden wij de Remedial Teacher (RT'er) in de klas. Ter ondersteuning van de leerkracht en directe hulp voor de leerlingen.

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling

De interventies die zich vallen onder het deelgebied sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling richten zich op het welbevinden, lichamelijke en culturele ontwikkeling van leerlingen

Speelgedrag

Omgaan met andere prikkels buiten je eigen comfortzone kan erg verwarrend en lastig zijn voor kinderen. Met behulp van de methode Speelgedrag leren we de kinderen d.m.v. sporten en bewegen beter om te gaan met deze prikkels.

Moving Math

Met Moving Math helpen we de kinderen met het verbeteren van het automatiseren van rekensommen. Het rekenen wordt gecombineerd met sportieve team en samenwerkingsspellen.

Superhelden Trainingsmissie

Vind je kracht! Iedereen heeft superkrachten, de hele klas en zelfs de leerkracht! Als groep leren zowel de leerlingen als de leerkrachten hun superkrachten (te her)kennen en toepassen middels een spel met speciale missies. 

Klas en Klimaat

Speelt er meidenvenijn in je klas? Of is de sfeer in je klas om andere redenen niet in evenwicht? Met dit arrangement helpen wij leerkracht, klas en ouders om op een opbouwende manier een positieve en blijvende verandering te realiseren.

Shadow op Maat

Een shadow kan het kind bijstaan in de klas en hem/haar helpen het afwijkende/negatieve gedrag om te buigen en het kind leren zelf het gewenste/positieve gedrag te tonen. 

Thuiszitter op Maat

Thuiszitters worden begeleidt om op termijn weer onderwijs te volgen op een passende onderwijsplek. De thuiszitter wordt begeleid thuis en/of op de dagbesteding van deze partner om vaardigheden aan te leren. 

 Executieve functies

Interventies die vallen onder het deelgebied executieve functies geven extra aandacht aan beter kunnen leren

Ontspannen(d) Leren

Het programma Ontspannend Leren helpt de kinderen die sprong te maken die ze in staat stelt het leven en leren ontspannen te ervaren.

Op naar de brugklas

Deze training is gericht op groep 8 leerlingen die volgend schooljaar naar de middelbare school gaan. Deze grote verandering kan spanning opleveren. Wij staan stil bij deze veranderingen en ...

Executieve functies

Tijdens dit arrangement werken wij met de leerlingen aan de voorwaarden om te komen tot leren. Planning, taakaanpak en organiseren van je werk staan onder andere centraal.

Communicatieve Functies

De communicatieve functies oogcontact, beurtgedrag, imitatie, concentratie/aandacht en luisterhouding vormen de basis voor de communicatieve ontwikkeling. Taalreis kan hierin ondersteuning bieden.

Extra personeel en ondersteuning

Interventies die vallen onder het deelgebied executieve functies geven extra aandacht aan beter kunnen leren

RT begeleiding

Je komt handen te kort in de klas en je bent op zoek naar kwalitatief goede hulp. Met dit arrangement bieden wij de Remedial Teacher (RT'er) in de klas. Ter ondersteuning van de leerkracht en directe hulp voor de leerlingen.

Boost dagen

Zieke leerkrachten? Klassen naar huis sturen? Een schoolweek van 4 dagen? Ouders die thuis in de knel komen? Het is helaas aan de orde van de dag. Daarom hebben wij de Boostdagen ontwikkeld! De klas hoeft niet naar huis, maar krijgt een gedegen programma...

Positief Onderwijs maakt onderwijs passend en veel leuker! Door je mindset en lessen anders te organiseren, creëer je ruimte voor positief onderwijs.

Positief Onderwijs op jouw school

Lees meer →

Faciliteiten en randvoorwaarden

Onder dit deelgebied vallen alle interventies die betrekking hebben op faciliteiten en randvoorwaarden. 

Plusouders

Plusouders is een ‘nieuwe’ manier van samenwerken tussen leerkrachten en ouders. Ouders (of grootouders en andere vrijwilligers) worden hierbij ingeschakeld om zorgleerlingen extra te ondersteunen.

Lees meer →

De kunst van het kindgesprek

De kunst van het kindgesprek; hoe creëer je omstandigheden om op gelijkwaardig niveau in gesprek te zijn?

Lees meer →

Coach positief onderwijs

Scholen snakken naar een nieuwe positieve wind. Naar een school die weer een bruisende ontwikkelplek is voor de kinderen én leerkrachten. Jij kunt jouw school daarbij helpen!

Lees meer →

Superhelden training leerkracht

Iedereen heeft superkrachten! Wie ben jij en hoe kun jij jouw superkrachten en talenten inzetten om het lesgeven aan kinderen met een taalachterstand of TOS nog leuker te maken en alles uit je leerlingen te halen?

Lees meer →

Begeleiding bij TOS

Kinderen met een taalachterstand of een taalstoornis (TOS) hebben vaak een specifieke onderwijsbehoefte. Samen bekijken we wat nodig is om deze leerling te laten bloeien en groeien binnen de kaders van jouw didatisch curriculum.

Lees meer →

NEEM CONTACT OP

Extra hulp in het onderwijs voor alle leerlingen

Hebben jullie ook behoefte aan een extra paar handen in de klas? Educto biedt extra hulp in het onderwijs in de vorm van arrangementen die aangepast worden op jouw specifieke situatie. 

FAQ

Educto biedt maatwerk na aanleiding van de hulpvragen die wij horen op scholen, hierin zetten wij het kind graag centraal en denken wij mee om tot de geschikte oplossing te komen voor het kind, dit kan individueel of in groepjes.

Educto neemt na de aanmelding z.s.m. contact op met de school om de hulpvraag concreet in kaart te brengen. Vervolgens schakelen wij de juiste partner in om de hulpvraag uit te zetten, hierbij heeft de school altijd een vast aanspreekpunt.

Dit is iedereen met achtergrond op het kruispunt van zorg, onderwijs en werken met kinderen. Denk aan psychologen, orthopedagogen, kindercoaches, dyslexiebehandelaren, remedial teachers, pedagogen, leerkrachten, docenten, onderwijsspecialisten of studiecoaches.

Afhankelijk van de grote van de groep kinderen, de duur van de opdracht en intensiviteit van de hulpvraag bespreken wij met de school het traject en voorzien wij de school van een offerte op maat. Aangezien wij werken met verschillende zorgaanbieders varieert het tarief tussen de €65,- en €95,- per kind of per groep. Indien het gaat om groepsbegeleiding is het vrijwel altijd voordeliger. Behoefte naar meer informatie over de tarieven, dien dan een contactverzoek in of neem contact op.

Educto biedt begeleiding in effectiever & extra onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies, extra personeel & ondersteuning.

Educto biedt altijd ondersteuning & zorg zo dicht mogelijk bij het kind, dit is vaak in de bekende omgeving van school.

De coördinator van Educto zal samen met de school de hulpvraag in kaart brengen waarna wij vervolgens een kennismakingsgesprek plannen met de begeleider.

Educto heeft de voorkeur voor de persoonlijke benadering, wij komen graag bij op school bespreken wat het kind nodig heeft. Uiteraard kan je je vragen over ons aanbod ook met onze coördinatoren telefonisch bespreken

Educto is direct bereikbaar via mail en de chat module op de pagina's, je kan uiteraard ook via direct telefonisch contact met een van onze coördinatoren spreken.

Via het contactformulier kan je makkelijk een terugbelverzoek indienen, de coördinatoren kunnen vervolgens adviseren en in samenspraak een op maat gemaakte offerte samen stellen.

Bekijk hier hoe we jou kunnen helpen

Bespreek samen met een coördinator de mogelijkheden 

Laat je gegevens achter en dan nemen wij contact met je op.

><

Hoe werkt het?

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen of je laat je gegevens achter zodat wij contact met jou kunnen opnemen. 

Vertel ons jouw wensen

Samen kijken we naar jouw wensen en doelstellingen en kijken we naar mogelijke arrangementen om dit voor elkaar te krijgen.

Ontvang je offerte

Ontvang direct van ons een offerte zodat je altijd weet waar je aan toe bent. 

Door een breed scala aan interventies kunnen we in al jouw behoeften voorzien. Hierdoor hoef je slechts één partij in te schakelen.

Samen met de begeleiders van Educto kijken we hoe we kinderen het beste kunnen helpen. Door deze kinderen dat beetje 'extra' te bieden, zien we kinderen die zelfverzekerder worden en weer die extra tools aangereikt krijgen om een stapje verder te komen. De kracht zit hem vooral in de samenwerking tussen de begeleider en de leerkracht. Wat ook fijn is, is dat ouders en leerkrachten precies kunnen volgen hoe de begeleiding verloopt en aan welke doelen gewerkt wordt via een online tool.

Charlotte Gret
Intern Begeleider
Basisschool Park16hoven

Het is onze missie om jouw organisatie te ondersteunen en om voor de meest complexe vraagstukken een oplossing te vinden. Met onze zorg op maat kun je voor elke leerling de juiste hulp krijgen.

Kwaliteit voorop

Bij Educto houden we supervisie op alle trajecten zodat we de kwaliteit altijd kunnen waarborgen

Wij bieden zorg op maat

Ieder kind is uniek en iedere situatie vraagt een op maat gemaakt plan. Wij gaan het gesprek aan met ouders en kinderen om zo samen de beste oplossing te vinden.

Ontvang kwalitatieve zorg

Kwaliteit staat voorop bij hét Kindzorgcentrum Educto. Daarom houden wij supervisie over de trajecten en werken leerlingen met een vaste begeleider.

Wij bieden zorg op maat

Ieder kind is uniek en iedere situatie vraagt een op maat gemaakt plan. Wij gaan het gesprek aan met ouders en kinderen om zo samen de beste oplossing te vinden.

Door een breed scala aan interventies kunnen we in al jouw behoeften voorzien. Hierdoor hoef je slechts één partij in te schakelen.

Ruim aanbod aan interventies

Netwerk van gekwalificeerde zorgverleners

Met ons netwerk van geverifieerde en gekwalificeerde professionals hebben we de juiste expertise voor al je interventies.

Éen partij, Éen aanspreekpunt

Door een breed scala aan interventies kun je voor alle vraagstukken bij ons terecht. Je hebt één vaste aanspreekpunt en geen gedoe met complexe administratie.

Samen sterk voor excellente zorg

Hélène Teijl
Directeur
Prinses Margriet School

Wij hebben voor Educto gekozen omdat ze een breed scala aan hulp bieden. De dienstverlening is altijd snel en passend bij de hulpvraag. Er wordt met je meegedacht en we hebben ervaren dat de groepen die extra begeleiding hebben gekregen van Educto een goede groei hebben gemaakt. Met de begeleiders is goed overleg mogelijk en zij informeren ouders en leerkrachten goed. Je krijgt echt een all-inn pakketje. We bevelen Educto zeker aan!

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan altijd voor je klaar. Neem gerust contact op met een van onze medewerkers of vul het contact formulier in en dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

GRATIS OFFERTE AANVRAGENIK HEB HULP NODIG

Angela van Bebberen

coördinator

Cindy Huurman

coördinator

Neem contact op

Valery De Lange

coördinator

Wij staan altijd voor je klaar!