NT2 toegelicht - Iedere leerling veilig en geliefd | Educto

NT2 toegelicht

"Zorg er voor dat iedere leerling zich veilig en geliefd voelt."

Leestijd: ~ 3 minuten

Steeds vaker gaat het over NT2. Om NT2 toe te lichten benaderden wij Fadoua Essabiri vanwege haar grote expertise op dit gebied. Wij stelden Fadoua een aantal vragen:

Wil je jezelf eerst kort voorstellen?

Mijn naam is Fadoua Essabiri. Ik werk 22 jaar in het onderwijs, waarvan ongeveer 14 jaar in de Internationale Schakelklassen (ISK’s).

NT2, wil je eens toelichten, wat houdt dat precies in?

Dat is Nederlands als Tweede taal. Leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland wonen, leren binnen twee jaar de Nederlandse taal, opgedeeld in vier domeinen:

  • Lezen

  • Schrijven

  • Spreken

  • Luisteren

Het belangrijkste is dat ze veel woordenschat krijgen. Binnen een jaar leren deze leerlingen ongeveer 2500 woorden in het Nederlands.

Vanwaar jouw interesse in NT2?

Ik werkte op een school voor voortgezet onderwijs, waar ook een ISK in zat. Ik zag dat er hele intelligente en leergierige leerlingen zaten, die de motivatie hadden om te leren, maar zich belemmerd voelden door hun taalbarrière. Hier wilde ik hen bij ondersteunen.

Wat zie je in de praktijk?

In de praktijk zie ik leerlingen die alles uit de kast halen om snel de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Bij de meeste leerlingen lukt dit goed en stromen ze door naar het regulier onderwijs. Helaas zie ik ook vaak dat het bij tweede taal leerlingen met speciale onderwijs behoeften, zoals leerlingen met bijvoorbeeld ASS of hechtingsproblematiek minder goed gaat. Omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen, duurt hun diagnostiek langer en zitten ze te lang op een reguliere school, waardoor ze vrij laat het onderwijs krijgen dat in hun onderwijsbehoeften voorziet.

Hoe vertaalt dit zich naar het onderwijs?

Scholen voor regulier onderwijs hebben hierdoor meer ‘zorgleerlingen’ waar ze onvoldoende voor zijn toegerust. Ik zie leraren heel hard hun best doen om gedifferentieerd onderwijs te bieden, waarbij gedifferentieerd moet worden op cognitief gebied, op taalniveau en ook nog op gedrag.

Welke ontwikkeling zie je binnen NT2?

Toen ik net op het ISK begon, was er haast geen NT2 materiaal voor kinderen. Nu is er al veel materiaal en de kwaliteit wordt steeds beter.

Wat zou je zelf nog graag veranderd zien op dit gebied?

Dat NT2 leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zo ondersteund worden, dat ze binnen een half jaar op een school zitten, waar ze het best bediend worden op basis van hun leerbehoeften. Hiervoor zouden er bijvoorbeeld ‘wereldklassen’ of ISK klassen op scholen voor speciaal onderwijs moeten komen.

Hoe help je een kind het beste?

Je helpt een kind het beste door hem of haar binnen een fysiek en sociaal emotioneel veilige omgeving op maat te bedienen.

Welke tips heb je voor een school?

  • Zorg er te allen tijde voor dat iedere leerling zich veilig en geliefd voelt. Dit maakt dat de leerling zichzelf durft te zijn, durft te experimenteren en fouten durft te maken.

  • Investeer in goed lesmateriaal, dat aansluit bij alle leerstrategieën. Hierdoor leert iedere leerling op zijn of haar eigen niveau en leerstrategie.

  • Geef de leerlingen zo veel mogelijk regie over hun eigen leerproces. Dit kan door samen met hen leerdoelen te maken en de voortgang voor hen inzichtelijk te maken.

NT2 ondersteuning nodig?

Bij Educto geloven wij in de kracht van samenwerking. Kunnen jullie ondersteuning gebruiken op het gebied van NT2? Klik dan nu hier. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag een stapje verder.

Gerelateerde verhalen

Zo integreer je de thuistalen van meertalige leerlingen
Leestijd: ~ 3 minuten | 21 mei '24
Alles wat je wilt weten over logopedie
Leestijd: ~ 2 minuten | 19 mei '24
Erken de thuistaal van je meertalige leerling
Leestijd: ~ 4 minuten | 26 mei '24

Doe je ook mee?

Werken bij Educto is meer dan alleen een baan. Wij zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan onze droom: ieder kind vol vertrouwen en stralend naar school! Spreekt jou dit aan? Je bent welkom!