Alles over de brugfunctionaris | Educto

Alles over de brugfunctionaris

"Dé brug tussen leerling, ouders en onderwijs"

Leestijd: ~ 4 minuten

Waarom bestaat de subsidieregeling brugfunctionaris?

Niet alle kinderen kunnen goed meedoen op school. Sommigen hebben het lastiger door hun thuissituatie, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over financiën, iemand uit het gezin zorg nodig heeft, of als thuis geen Nederlands wordt gesproken. Het schoolteam maakt hier vaak tijd voor, maar leraren hebben soms moeite om ouders te bereiken en door drukte niet altijd tijd om extra hulp te regelen. Andersom ervaren sommige gezinnen een drempel om naar de school toe te stappen. Om de verbinding met ouders en leerlingen te versterken en het schoolteam hierin te ondersteunen, kunnen scholen iemand aanstellen met een brugfunctie.

Wat doet een brugfunctionaris precies?

De brugfunctionaris is er voor alle vragen en zorgen die niet direct te maken hebben met onderwijs. Zo kunnen ze ouders helpen als er een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is. Maar ze kijken ook naar kansen: naar wat nodig is voor leerlingen om hun talenten te benutten. Hierdoor hebben ouders iemand die naast hen staat, worden leraren en intern begeleiders op school ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe. Anders dan de rest van het schoolteam werken brugfunctionarissen ook buiten de omgeving van de school. Ze zijn geen zorgverleners, maar weten wel precies waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en door ouders te betrekken bij de school, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind.

Basistaken van een brugfunctionaris:
  • Een signalerende rol en doorverwijzen in geval van problematiek (bijvoorbeeld opvoedkundige kwesties, leerproblematiek, of taalondersteuning). Hierin wordt samengewerkt met (jeugd)wijkondersteuning, het PO en het intern ondersteuningsteam;

  • Het bieden van concrete financiële ondersteuning aan gezinnen, door mee te denken over oplossingen en aanvragen te doen bij fondsen;

  • Binnen de VO-school: het fungeren als vraagbaak en specialist op gebied van armoede/kansengelijkheid;

  • Binnen het VO geldt dat er, vergeleken met het PO, vaker contact is met de leerling zelf, in plaats van met de ouder.

 Mogelijk aanvullende taken/aandachtsgebieden (schoolafhankelijk):
  • Voorlichting voor medewerkers: bijvoorbeeld het geven van workshops over het signaleren/aangaan van gesprekken over armoede;

  • Taal: meedenken in de communicatie naar ouders toe, bijvoorbeeld op gebied van het taalniveau van teksten. Ouders met een taalachterstand helpen bij het begrijpen van schoolcommunicatie;

  • Leerondersteuning: contact leggen met ouders en leerlingen die leerondersteuning krijgen op school (veelal uit minima-gezinnen);

  • Preventie bij leerlingen: gastlessen organiseren door financieel experts voor examenklassen + ouders over wat er financieel verandert als je 18 wordt en/of gaat studeren;

  • Overige opties: contact leggen met moeilijk bereikbare ouders, eventueel huisbezoeken doen. Ondersteunen bij studiekeuze, meegaan naar voorlichtingsmomenten. Samenwerking zoeken met hulpverleners, medebrugfunctionarissen en instanties in de buurt (netwerkpartners) voor overdracht en om te weten waar ouders ondersteuning kunnen krijgen. Thema-ochtenden organiseren voor ouders op school.

Wat maakt een goede brugfunctionaris?

De werkzaamheden van een brugfunctie vragen in het algemeen om hbo werk- en denkniveau. Daarnaast is deskundigheid en ervaring op gebied van sociaal-maatschappelijk werk van belang, je weet waar nodig zorgpartijen extra te mobiliseren of verwijst door. Goed zicht hebben op de sociale kaart van de betreffende regio is mooi meegenomen, evenals dat een uitgebreid netwerk van pas komt in het verbinden van professionals. Daarnaast heb je affiniteit met de doelgroep & specifieke behoeften van de betreffende school.

Maar misschien nog wel belangrijker, is een stevige portie aan communicatieve vaardigheden en de juiste persoonlijkheid; als brugfunctionaris kun je verbinden en vertrouwen opbouwen – zowel met gezinnen, als met medewerkers binnen de school en externe instanties. In deze rol ben je benaderbaar, ouders en leerlingen kunnen bij jou terecht en vertrouwen op een sociaal sensitieve en empathische professional. Je bent sociaal en communicatief sterk; je stemt duidelijk af met leerkrachten, intern begeleider en het schoolteam in het algemeen. Je bent flexibeler inzetbaar dan een leerkracht, en daardoor ook proactief in het oppakken van nieuwe projecten en werkzaamheden, je beschikt over de juiste ‘voelsprieten’. Verder ben je organisatorisch sterk, je regelt in korte tijd waar behoefte aan is bij ouders en leerlingen, je kunt planmatig werken om randvoorwaarden te creëren en ouderbetrokkenheid te vergroten. Tot slot werk je oplossingsgericht; je kent veel antwoorden, en gaat er anders naar op zoek!

De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin zodat ieder kind gelijke kansen krijgt en weer vol vertrouwen en stralend naar school kan! Lees hier meer over onze missie!

Hoe wij je hierin kunnen ondersteunen

Voor de subsidie brugfunctionaris kunnen wij ondersteuning bieden bij de invulling van (een deel van) deze uren. Wij kijken graag mee als een school op zoek is naar de juiste persoon voor een brugfunctie. Na een recente peiling in ons netwerk hebben verschillende zzp’er in meerdere steden aangegeven interesse te hebben in een dergelijke opdracht. Met hun verscheidenheid aan opleidingsachtergronden, werk- en levenservaring en hun passie voor het helpen van kinderen, kunnen wij maatwerk leveren voor de behoeften van een school.

Wil je álle informatie later op je gemak teruglezen? Download dan onze flyer. Hier staat alles in over de burgfunctionaris. Heb je behoefte aan extra hulp, gericht op de inzet van de brugfunctie op jouw school? Onze experts denken graag met je mee. Dien een hulpvraag in of neem contact met ons op.

Gerelateerde verhalen

Onderwijsassistenten en interne begeleiders van groot belang
Leestijd: ~ 1 minuut | 19 jun '24
Alles over de brugfunctionaris
Leestijd: ~ 3 minuten | 18 jun '24
Aan de slag als onderwijsassistent
Leestijd: ~ 6 minuten | 14 jun '24

Doe je ook mee?

Werken bij Educto is meer dan alleen een baan. Wij zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan onze droom: ieder kind vol vertrouwen en stralend naar school! Spreekt jou dit aan? Je bent welkom!