Aan de slag als onderwijsassistent | Site Name

Aan de slag als onderwijsassistent

"via Educto Onderwijs en Zorg Personeel"

Leestijd: ~ 6 minuten

Wat hebben dans- en bewegingscoaching te maken met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Lees hier het inspirerende verhaal van Emmelie

Wat heeft je gemotiveerd om als zzp’er aan de slag te gaan en waarom via Educto?

“De grootste drijfveer voor mij is het zelf kunnen indelen van je werkzaamheden en je werktijden. Naast dat ik als zzp’er opdrachten oppak, heb ik ook mijn eigen onderneming. Met deze combinatie heb ik een lekker volle werkweek en regelmaat in inkomen. Bij Educto kwam ik terecht via een tip van iemand die zelf ook ingeschreven staat. Het actief zijn op het kruispunt van onderwijs en zorg was voor mij meer dan 10 jaar geleden, maar ik wilde weer proberen of ik het leuk vond. Nu doe ik dus een opdracht via het Educto platform en ik vind het leuk.”

Emmelie legt uit wat ze in haar eigen onderneming doet: “Ik ben dans en bewegingscoach. Maar mijn werk bevat meer dan dat. Ik help mensen door middel van beweging en dans om zich vrij te voelen in hun eigen lichaam en om hun authentieke zelf te kunnen zijn.”

Wat is je onderwijsachtergrond?

“Ik heb mbo onderwijsassistent gedaan. Daarna ben ik doorgestroomd naar de pabo. Toen ik op de pabo zat, ik geloof in het derde leerjaar, kwam ik erachter dat dit het niet helemaal was voor mij. Toen ben ik gestopt en ben ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren. En zo ben ik eigenlijk meer in het maatschappelijk werk terecht gekomen. Dat heb ik gedaan tot eind 2022, toen ben ik volledig gaan ondernemen. Sinds september sta ik dus voor een soort kleuterklasje, als onderwijsassistent. Het zijn wel kleuters, maar ze gaan nog niet naar school. Het zijn kinderen met een taalachterstand die eigenlijk een jaartje extra nodig hebben. Om daarna, indien mogelijk, door te stromen naar regulier onderwijs.”

Kan je een voorbeeld geven van de positieve impact die jij hebt op kinderen binnen jouw opdracht?

“Het is een opvangorganisatie waar ik ondersteun. Je kunt het zien als een soort overbruggingsjaar voor kinderen tussen 4 en 5 jaar. Kinderen zijn natuurlijk met 5 jaar pas leerplichtig, ze hoeven vanaf 4 jaar nog niet naar school. Wij geven de kinderen de tijd en de ruimte om te ontwikkelen. Daardoor zie je dat ze de achterstand inhalen. We pushen ze niet. We volgen het ritme van de kinderen en we sluiten aan bij hun interesses en belevingswerelden die ze op dat moment hebben. We bieden dus gericht aan waar ze interesse in hebben. Dat werkt gewoon hartstikke goed! Deze week mogen er bijvoorbeeld al twee kinderen gaan wennen op de basisschool. Het ziet ernaar uit dat van de 8 kinderen die we nu begeleiden, er zeker 7 naar het regulier onderwijs gaan. Dat is ontzettend mooi.”

Waarom hebben deze kinderen een taalachterstand?

“Allereerst is 75% tweetalig opgevoed. Wat daarnaast een rol speelt is dat al deze kinderen net vóór of in de coronatijd zijn geboren. We ervaren daar nu als maatschappij de gevolgen van. De kinderen zijn geïsoleerd geweest. Ze zijn weinig met taal in aanraking gekomen, omdat ze ook weinig contact met andere kinderen hebben gehad en dat merk je nu gewoon heel erg.

Ik ben in ieder geval blij dat we nu een pilot draaien tot de zomer en ik hoop echt dat het gewoon door mag gaan. Maar goed, dat is ook allemaal afhankelijk van subsidies en de beslissingen van de gemeente. Maar ik hoop echt dat we dit mogen doorzetten, want er komen natuurlijk nog veel kinderen met achterstanden omdat zijn in de coronatijd zijn geboren. Ook op het gebied van gedrag zien we bij deze kinderen veel aandachtspunten.”

Emmelie licht toe dat niet alles altijd over rozen gaat: “Wij hadden toegezegd gekregen dat de kinderen tot 5,5 jaar bij ons mochten blijven. Dat was van tevoren in het plan opgenomen. Nu blijkt dat de scholen dit vanaf 5 jaar zelf moeten bekostigen, de gemeente geeft toch niet de volledige subsidies. Het laatste half jaar is voor hun rekening. Hierdoor trekken scholen zich terug. Dus kinderen moeten met 5 jaar echt het reguliere onderwijs in. Er is een kindje dat volgende maand 5 jaar wordt, maar die is er nog helemaal niet aan toe. We vermoeden dat er iets in het autistisch spectrum stoornis zit. Dat moet nog onderzocht worden, maar er is gewoon geen tijd voor. Hij moet weg, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is heel schrijnend. Zeker omdat het kindje al begonnen was op een basisschool. Daar kon hij niet goed meekomen en is min of meer weggestuurd. Moet je je voorstellen… ben je 4 jaar en dan wordt je weggestuurd omdat ze niet weten wat ze met je aan moeten. Dan kom je op een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kan leren, ontplooien en ontwikkelen en dan word je weer teruggestuurd naar zo'n zelfde soort school. Allemaal vanwege geld, dat is heel erg. Je bent gewoon machteloos hierin.”

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een goede onderwijsassistent moet hebben?

“Het allerbelangrijkste is dat je de behoefte van het kind achter het gedrag kunt zien. En dat je kunt verbinden. Als je even uit verbinding bent met het kind, dat je die verbinding kan herstellen. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je een kind ruimte geeft. Om ook gedrag te laten zien wat wij eigenlijk liever niet willen, alleen maar om te uiten. Op het moment dat je ziet dat het kind weer adem haalt, dan pas ga je corrigeren. Eerst verbinden en dan pas corrigeren. Als je dat kan, kan je een sterke onderwijsassistent zijn.”

Jouw ervaring als coach kan hierbij helpen toch? Als dans- en beweegcoach laat je mensen ook in verbinding komen, met zichzelf dan.

“Dat klopt! Wat we in deze maatschappij een beetje vergeten is dat kinderen het allemaal nog moeten leren. We verwachten eigenlijk zoveel. Ik heb zelf twee kinderen en ik zie het ook bij hen. Eigenlijk is het heel snel te veel voor ze, want ze kunnen zichzelf helemaal niet reguleren. Ze kunnen helemaal niet onder woorden brengen wat ze voelen. Zij doen eigenlijk nog wat ik nu mijn volwassen klanten leer in mijn eigen bedrijf. Kinderen voelen van nature alleen maar wat er in hun lijf gebeurt en uiten dit. Ergens gaande weg vergeten we dit als volwassenen. We worden teveel afgestompt, ook omdat er niet goed op gereageerd wordt door onze opvoeders of omgeving. Dan raken we de verbinding met onszelf kwijt, terwijl kinderen dat juist nog zo sterk hebben.”

Heb je nog advies voor iemand die ook opdrachten zoekt op het kruispunt van onderwijs en zorg? Zou je deze via Educto zoeken?

“Heb geduld. Dat is mijn tip. Soms komen er opdrachten langs die minder bij je passen. Maar uiteindelijk kreeg ik een mooie opdracht bij een cluster twee school. Dus blijf gewoon zoeken naar opdrachten waar je passie voor voelt. Ik denk dat dat het belangrijkste is.

Emmelie vult aan: “Ik zit nu in de afrondingsfase van mijn opdracht bij de Hildernisse school. Wat ik gewoon heel erg leuk vind is dat het altijd voelt alsof ik een van de vaste collega's ben. Het is ook echt een warm onthaal geweest. Ze zijn ook gewoon echt blij met mij op school. Ik vraag ook om feedback, bijvoorbeeld toen we halverwege waren met de begeleiding, of ik nog dingen anders kan doen. Zo maak ik mezelf onderdeel van het team. Ook het contact met Maartje ook van Onderwijs en Zorg Personeel loopt allemaal heel soepel. Dat is echt heel fijn.”

Educto: partner in het verbinden van zzp-professionals in onderwijs en zorg

Het samenstellen en behouden van een goed team op jouw school kan een uitdaging zijn. Wij kunnen je daarbij helpen. Bevlogen interne begeleiders, zorgcoördinatoren, orthopedagogen en onderwijsassistenten staan klaar om jouw leerlingen te helpen op het kruispunt van onderwijs en zorg. Samen zorgen we voor een soepele werking van jouw team, met de zorg en aandacht die de leerlingen en jij verdienen.

Educto Onderwijs en Zorg Personeel staat voor:

  • Bemiddeling van zzp-professionals op het kruispunt van onderwijs en zorg;

  • Concrete voorbeelden hiervan zijn: onderwijsassistenten, (ortho)pedagogen, psychologen, IB’ers/zorgcoördinatoren, brugfunctionarissen, intervisiebegeleiders.

  • Momenteel werken we voornamelijk samen met de wat grotere PO en VO scholen in de Randstad, Brabant en Utrecht, vaak met meertalige kinderen;

  • Wij baseren ons aanbod op de vraag/tekorten die er zijn en zoeken de moeilijk te vinden (interim) specialist, bijvoorbeeld in geval van ziek, piek, of het vervangen van een verlof;

  • Wij bemiddelen nadrukkelijk géén leerkrachten en directie, wij willen hen graag op school houden.

Voor meer informatie over hoe Educto jouw school kan ondersteunen met onderwijsassistenten en interne begeleiders, lees verder over Onderwijs en Zorg Personeel.

Gerelateerde verhalen

Logopedie in de digitale wereld: een wereldwijde reis
Leestijd: ~ 4 minuten | 1 jul '23
Onze oud-collega Mariska vertelt
Leestijd: ~ 2 minuten | 15 jul '23
Aan de slag als onderwijsassistent
Leestijd: ~ 6 minuten | 14 jul '24

Doe je ook mee?

Werken bij Educto is meer dan alleen een baan. Wij zijn stuk voor stuk enthousiaste ambassadeurs die samen werken aan onze droom: ieder kind vol vertrouwen en stralend naar school! Spreekt jou dit aan? Je bent welkom!