Vertelvaardigheden - Boost communicatie kind-omgeving | Site Name

Vertelvaardigheden

Sommige kinderen komen niet altijd uit hun woorden als ze iets willen vertellen. Ze geven vaak minder relevante informatie en geven deze informatie vaak chaotisch of juist te gedetailleerd. De kinderen springen tijdens het vertellen van hun verhaal vaak van de hak op de tak, waardoor ze minder of niet goed te volgen zijn. De woordenschat en zinsbouw zijn vaak wel voldoende ontwikkeld, maar de communicatie verloopt vaak niet optimaal. Deze vertelvaardigheden zijn echter wel erg belangrijk voor de ontwikkeling van de taal. Kinderen leren door goede vertelvaardigheden zelf verhalen beter begrijpen. Ook kunnen zij verhalen buiten het hier-en-nu vertellen. Daarnaast leren kinderen door de ontwikkeling van vertelvaardigheden het verleden en heden beter van elkaar te onderscheiden. Vertelvaardigheden zijn bovendien zeer belangrijk voor de ouder-kind interactie en de sociaal emotionele ontwikkeling. Tot slot is uit onderzoek gebleken dat de ontwikkeling van vertelvaardigheden een positieve invloed heeft op de beginnende geletterdheid, het leren lezen en daarmee ook de schoolse taalvaardigheden. Belangrijke basisvaardigheden voor het kind.

Vertaalvaardigheden via Educto

Binnen dit arrangement staat het verbeteren van de communicatie van een kind met de omgeving centraal. De vertelvaardigheden hebben een belangrijke plaats in de communicatie. Logopedisten ervaren dagelijks de grote verschillen wat betreft niveau tussen de leerlingen op de basisschool. Met logopedische behandelingen proberen zij deze leerlingen te helpen.

Inzet van begeleiding

Het doel is de ontwikkeling van de vertelvaardigheden van alle leerlingen in de basisschoolleeftijd stimuleren. Wij sluiten aan aan bij de thema’s en methode die behandeld worden in de groep. Zo werken wij contextgericht. Aan de hand van rollenspellen, denk stimulerende gespreksmethodieken, logische reeksen, schermspellen en andere opdrachten worden de vertelvaardigheden spelenderwijs geoefend. De extra begeleiding gericht op het ontwikkelen van de vertelvaardigheden kan individueel of in kleine groepjes plaatsvinden. De volgende doelen staan centraal:

  • Het kind houdt rekening met de voorkennis van de luisteraar.

  • Het kind houdt rekening met persoon, plaats en tijd in het verhaal.

  • Het kind houdt tijdens het vertellen een rode lijn vast, waardoor er structuur in het verhaal is en het verhaal logisch en duidelijk is voor de luisteraar.

  • Het kind vertelt de kern van het verhaal.

  • Het kind vertelt het einde van het verhaal en geeft verbaal aan dat het verhaal is afgerond.

  • Het kind geeft een oorzakelijk verband aan tussen twee aspecten binnen het verhaal en maakt hierbij gebruik van voegwoorden (conjunctie).

  • Het kind verwijst naar een ander woord uit de context.

Voor wie?

Om grote groepen kinderen met achterstanden te kunnen helpen richten wij ons op de ontwikkeling van de vertelvaardigheden voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd. De begeleiding vindt individueel of in groepjes van vier tot zes leerlingen onder of na schooltijd plaats.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

Download brochure: 'Vertelvaardigheden'

De mogelijkheden bespreken?

Of je nou op zoek bent naar een specifieke oplossing of je gewoon wilt weten wat de mogelijkheden zijn. Wij staan voor je klaar. Neem contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Ilse Verweij

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger
Verzenden

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Gerelateerde verhalen

Alles wat je wilt weten over woordenschat
Leestijd: minder dan 1 minuut | 7 jul '24
Beweging en rekenen: een goede combinatie
Leestijd: ~ 2 minuten | 30 jul '23
Eerst tekenen, dan rekenen
Leestijd: ~ 2 minuten | 27 jul '24

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.
Bel mij terug

Stel een vraag