Zorgarrangementen bieden mogelijkheden voor maatoplossingen

clock

21 september, 2016

Folder

Behandeling

comment

0 reactie

Het aantal zorgleerlingen binnen de klas stijgt. Dit betekent een extra belasting voor leerkrachten en ib’ers. Daarbij gaat het nogal eens om problematiek die de school niet zo makkelijk zelf kan aanpakken, zoals meerbegaafdheid of tweetaligheid. Of om leerlingen met meervoudige problematieken, bijvoorbeeld een leerstoornis in combinatie met ADHD.

Bij dit soort hulpvragen is extra ondersteuning door een professional nodig. Vakoverstijgende begeleiding, die verder gaat dan alleen de vakdidactiek. Hét Kindzorgcentrum Educto speelt daar op in met zorgarrangementen binnen de school. Hiermee kan een oplossing op maat worden geboden.

Educto: een deskundige en betrokken zorgpartner

Hét Kindzorgcentrum Educto heeft uitgebreide kennis en kunde in huis op het gebied van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ondersteuning door Educto wordt aangeboden onder verschillende ‘labels’, die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen disciplines. De labels staan onderling in nauw contact, wat het mogelijk maakt ondersteuning te bieden bij complexe hulpvragen. Maar ook om maatwerk te leveren, toegespitst op de specifieke leerling. Wij delen onze expertise met de leerkracht, die we van A tot Z bij de begeleiding betrekken. Zo gaat Educto samen met uw school voor excellent resultaat!

Zorgarrangementen twee voorbeelden

Schoolbrede aanpak voor tweetalige leerlingen
Het niveau van begrijpend lezen op haar school blijft achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde, zo geeft de intern begeleider aan. Er zitten veel tweetalige kinderen op school, die in de groepen 1 en 2 binnenkomen met een achterstand op woordenschat. Een mogelijk gevolg kan zijn dat ze in de hogere groepen moeilijker kunnen meekomen met begrijpend lezen.

De Educto-labels Taalreis en Studieus hebben hun expertise op dit gebied gedeeld en een zorgarrangement geformuleerd. De groepen 2 tot en met 4 gaan aan de slag met het verhogen van de communicatieve vaardigheden die aan de basis liggen van het leren. Voor de groepen 5 tot en met 8 is het zorgarrangement gericht op het ontdekken van de eigen leerstijl en deze leren toepassen om vaardigheden en kennis te verhogen. Dit zorgarrangement is schoolbreed ingevuld.

Meerbegaafde kinderen ‘leren leren’
De intern begeleider geeft aan dat op school de juiste uitdaging ontbreekt voor de meerbegaafde leerlingen. Het aanbod is relatief simpel voor deze kinderen. Daardoor leren ze niet hoe ze moeten omgaan met lastigere oefenstof en missen ze de vaardigheden om te ‘leren leren’. Maar die vaardigheden worden wél van ze verwacht bij het vervolgonderwijs!

Het zorgarrangement wordt ingevuld door twee labels van Educto. Binnen Kernlabyrint is kennis aanwezig over meer- en hoogbegaafdheid en deze wordt gekoppeld aan de kennis binnen Studieus op het gebied van ‘leren leren’. De leerlingen gaan binnen en buiten de klas aan de slag met uitdagende projecten. Daarbij leren ze onder andere werken met stappenplannen, mindmappen, werk inplannen en samenwerken. Naast de belangrijke nieuwe vaardigheden die ze opdoen gaat het leren ook weer met plezier!

Op deze website vindt u hier alles over zorgarrangementen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap