Intraverte en Educto slaan de handen ineen!

clock

16 mei, 2019

Folder

Kindontwikkeling

comment

0 reactie

 

De voorbereidingen voor de samenwerking tussen Educto en Intraverte zijn in volle gang. De wens om met elkaar samen te werken is ontstaan, omdat wij elkaar precies kunnen bieden, wat beiden niet zelf in huis hebben!

Gedeelde visie

We werken allebei vanuit de gedeelde visie dat de ontwikkeling van een kind ons doel is en dat hiervoor ontspanning, plezier en maatwerk voor ieder kind belangrijke voorwaarden zijn.

Waar Intraverte zich bij een hulpvraag primair richt op de sensomotorische ontwikkeling met daarna toepassing op sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden. Is Educto gespecialiseerd in kennis en kunde rondom de cognitieve ontwikkeling.

Een voorbeeld

Een voorbeeld vanuit de praktijk van Intraverte. Een kind met een hulpvraag: omgaan met frustratie. Volgens de werkwijze van Intraverte zal er eerst gewerkt worden aan het voelen van spanning en ontspanning in het lichaam om de opbouwende spanning te kunnen voelen. Vervolgens komt de verbinding naar opbouwende emoties en het zelfbeeld, de verwachtingen die een kind aan zichzelf stelt en het durven en kunnen vragen om hulp. Wanneer dit eigen is gemaakt, is er natuurlijk nog de reden waarom het kind frustraties opbouwt. Misschien lukt het een kind niet zo goed om te leren lezen, dan biedt Educto hiervoor passende begeleiding bij het stimuleren van lezen en verhogen van de leesvaardigheid. Zo zijn er nog meer hulpvragen die bij elkaar aansluiten. Denk bij voorbeeld aan dyslexie en dyscalculie. Bij aanvang is het belangrijk om precies in beeld te krijgen wat de hulpvraag is en op welke gebieden de totale ontwikkeling aandacht nodig heeft. Zo kan het kind al zijn kwaliteiten en geleerde vaardigheden inzetten om optimaal in ontwikkeling te zijn.

Gecombineerd aanbod

Educto en Intraverte hebben samen een pilot ontwikkeld specifiek voor het leren omgaan met spanningen bij een kind. De senso-motische begeleiding van Intraverte worden gecombineerd met de didactische begeleidingen van Educto. Waarbij Intraverte kinderen de handvaten geeft hoe zij kunnen leren door spel en beweging, gaat Educto verder met de leerlingen binnen de school. Dit doet Educto door kinderen de handvaten mee te geven om meer controle te krijgen over het leerwerk, te leren plannen en leren om te gaan met spanningen tijdens een toets.

Door de handen ineen te slaan, kunnen Intraverte en Educto samen zorgen voor het beste leerresultaat voor het kind. Beide streven ernaar om een zo compleet mogelijk zorgaanbod te realiseren. Door kennis en kunde met elkaar te delen, kunnen beide partijen samen werken aan optimale kansen voor het kind. Een doel waar zowel Intraverte als Educto altijd naar zullen én blijven streven.

Wil je een gecombineerd aanbod bij u op school? Neem contact op met Intraverte of Educto voor meer informatie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap