Heeft dit allochtone kind dyslexie? Hoe nu verder?

clock

1 mei, 2019

Folder

Onderzoeken

comment

1 reactie

Je vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van dyslexie, maar twijfelt of de leerling wel in aanmerking komt voor vergoed onderzoek vanwege de meertalige achtergrond, maar wat nu? Welke stappen moet je ondernemen als je vermoedt dat een meertalig kind dyslexie heeft? Lees dan snel verder. 

Oorzaak

Het is al langer bekend dat allochtone kinderen veel minder vaak dyslexiezorg ontvangen dan autochtone kinderen. In 2015 noemde het CBS voor de leeftijdsgroep 7-12 jaar respectievelijk percentages van 2 (niet-westers allochtoon) en 9 (autochtoon). De voor de hand liggende verklaring voor dit verschil is dat allochtone kinderen die problemen hebben met lezen en spellen vaak niet worden doorverwezen voor onderzoek naar (ernstige enkelvoudige) dyslexie. Voor een leerkracht is het namelijk niet altijd duidelijk of de leerling de Nederlandse taal voldoende beheerst voor een onderzoek naar dyslexie. Het kan immers zijn dat het kind onvoldoende is blootgesteld aan de Nederlandse taal. Echter bestaat ook de kans dat het kind geen blootstellingsachterstand heeft, maar toch moeite blijft houden met lezen en spelling. Dan is er een aanname dat er mogelijk sprake van zou kunnen zijn van dyslexie. 

Het is altijd frustrerend om te zien als het kind zijn uiterste best doet, maar moeite blijft houden met lezen en spelling. Het is daarom van grote belang dat er goed wordt gekeken wat de oorzaak is van de lees- en/of spellingsproblemen bij meertalige kinderen, om de meest passende zorg te kunnen leveren, zodat zowel ouders als leerkrachten later niet voor grote verrassingen komen te staan die ze hadden kunnen voorkomen. 

Moedertaalonderzoek 

Leestalent, een organisatie voor vergoede dyslexiezorg, voert in nauwe samenwerking met logopediepraktijk De Taalreis moedertaalonderzoek uit. Helaas kan er niet bij enkel en ieder kind een moedertaalonderzoek worden aangeboden, maar zullen de taalvaardigheden in het Nederlands uitgebreid onderzocht worden en eventueel ter aanvulling een moedertaalonderzoek afnemen. Hierdoor kan accuraat en sneller dan gebruikelijk worden vastgesteld of deze kinderen in aanmerking komen voor dyslexieonderzoek. Ook is het mogelijk, als er sprake is van onvoldoende beheersing in het Nederlands, om te kijken of er problemen in zowel de moedertaal als het Nederlands voorkomen (vermoeden van een taalstoornis) of dat er alleen problemen voorkomen in het Nederlands (taalachterstand). 

Twijfel jij of een kind in aanmerking komt voor vergoed onderzoek naar dyslexie in verband met de meertalige achtergrond van het kind? Meld dan het kind aan bij Leestalent.

De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:

Stap 1:

Zodra de school een meertalig kind heeft aangemeld, wordt het eerst doorwezen naar Leestalent. Binnen Leestalent wordt allereerst gekeken of het kind doorverwezen dient te worden naar Taalreis, zodat er uitgebreid onderzoek kan worden gedaan naar de taalvaardigheden.  Hier wordt allereerst de Nederlandse taal van het kind in kaart gebracht. Een onderzoek naar de Nederlandse taalvaardigheden wordt afgenomen door één van de logopedistes van Taalreis en geeft antwoord op de vraag: “Is dit kind voldoende taalvaardig in het Nederlands?”

Stap 2:

Indien blijkt dat de leerling de Nederlandse taal voldoende beheerst, wordt het direct doorverwezen naar Leestalent voor vergoed dyslexieonderzoek. Indien de Nederlandse taal onvoldoende wordt beheerst, wordt er een aanvullend moedertaalonderzoek afgenomen. 

Stap 3:

Aan de hand van het moedertaalonderzoek, wordt er met behulp van een aantal testen die worden afgenomen in de moedertaal, gekeken of de taalproblemen alleen in het Nederlands of ook in de moedertaal voorkomen. Blijkt uit het moedertaalonderzoek dat het kind geen problemen heeft in de moedertaal, dan is er sprake van een taalachterstand. Heeft het kind wel problemen met de moedertaal, dan is er een vermoeden van een taalstoornis. Mocht er sprake zijn van een blootstellingsachterstand, dan zal het afhangen van de communicatie redzaamheid van het kind en de aard van de problemen met de Nederlandse taal, of het kind in aanmerking komt voor een behandeling bij Taalreis. We helpen het kind dus in de meeste gevallen verder!

Wat kan jij vandaag nog doen?

Wil je niet langer afwachten en kijken of er bij dit meertalig kind sprake is van dyslexie? Neem dan nu contact op met het klantencontactcentrum van Leestalent via 078-7900055 of mail jouw vragen naar info@leestalent.nl.

 

Auteur: Marcella de Ruiter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap