Dyscalculieonderzoeken te duur? Rekenlicht heeft daar een oplossing voor!

clock

30 april, 2019

Folder

Onderzoeken

comment

0 reactie

Scholen weten vaak niet zo goed op welk(e) gebied(en) een leerling bij rekenen uitvalt. Rekenlicht kan hierbij helpen door een klein rekenonderzoek te doen. Door verschillende toetsen af te nemen en een diagnostisch gesprek te voeren, krijgen we een duidelijk beeld van waar de leerling moeite mee heeft en welke strategieën een leerling gebruikt. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek met school en ouders besproken. Zo weet school waar ze bij deze leerling extra op kunnen insteken. Een mooie manier om een leerling en school te helpen! 

Steeds meer scholen geven aan dat het onduidelijk is waar een leerling op vastloopt op rekengebied. Als blijkt dat een kind ernstige en hardnekkige problemen blijft houden met rekenen, dan kan de school het kind doorverwijzen voor verdere onderzoek. Dyscalculie onderzoek is het meest bekende onderzoek, maar kostbaar en soms ook niet passend of juist te groot voor de hulpvraag. Daarnaast kan een dyscalculie onderzoek pas vanaf halverwege groep 5. Als antwoord op deze type vragen is er samen met de hoofdbehandelaar van Rekenlicht een alternatief format ontstaan: Een klein diagnostisch onderzoek.

Maatwerk

De inhoud van het onderzoek wordt deels door de school bepaald en dat is afgestemd op de leerling en de gewenste output. Maatwerk dus, waarbij het kind uiteraard centraal staat. Het doel van dit onderzoek is om het in kaart brengen van de hiaten op reken-gebied. Zo kan de school aan de hand van de resultaten gericht kijken of de achterstand binnen de school kan worden aangepakt en/of worden opgelost.

Klein diagnostisch onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: De basisindicatie, de School Vaardigheden Toets rekenen-wiskunde (SVT-RW) en de Tempo Toets Automatiseren (TTA). Aan de hand van de SVT en de Tempo Toets gaat de onderzoeker/begeleider in gesprek met de leerling. Tijdens dit gesprek worden de geconstateerde vermoedens en de hiaten concreter gemaakt. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar welke strategieën een leerling gebruikt.

Kosten en tijdsbestek

Totaal neemt het onderzoek 4 uur in beslag (met uitzondering van hogere groepen, dit duurt ongeveer 5 uur). Na afloop van het onderzoek worden de resultaten besproken met zowel de ouders als de leerkracht/ IB’er van school. De kosten voor dit onderzoek bedragen tussen de €250 euro en €300 euro (exclusief reiskosten).

Contact

Wilt u graag weten wat Rekenlicht voor uw kind kan betekenen? Mail dan naar info@rekenlicht.nl of neem contact op met het klantencontactcentrum via 078-790 00 51.

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap