Allochtone kinderen minder dyslexie? Of speelt er wat anders?

clock

17 oktober, 2016

Folder

Dyslexie

comment

0 reactie

Eerder al gingen wij in op het recent verschenen CBS onderzoek dyslexie. Naast een lichte toename in het aantal kinderen met dyslexie blijkt uit het artikel ook dat er een verschil is tussen het percentage autochtone leerlingen waarbij dyslexie wordt vastgesteld ten opzichte van westerse en niet-westers allochtone leerlingen.

lees-en spellingsproblemen

Aangezien er geen bewijs is dat dyslexie minder vaak voorkomt in andere talen zou dit verschil wijzen op zogenaamde onderdiagnose binnen de groep allochtone leerlingen. Dit verschil kan ontstaan op het moment van signaleren (door de ouders of de school) of het moment van diagnosticeren (door een instelling). Op beide momenten komt de professional voor een dilemma te staan. De professional moet de afweging maken of de lees- en spellingsproblemen zijn ontstaan vanuit een taalachterstand, of dat er sprake is van dyslexie.
Daarom is het belangrijk de taalontwikkeling van een meertalige leerling in kaart te brengen, aanvullend op de diagnostiek van dyslexie. Daarnaast is het bij leerlingen die in meerdere talen kunnen lezen en schrijven ook van belang om de lees- en schrijfvaardigheid in de andere taal of talen in kaart te brengen. Een leerling is niet alleen dyslectisch in het Nederlands. De lees- en spellingsproblemen zullen, bij een dyslectische leerling, in beide/alle talen aanwezig zijn.
Met de nieuwe stroom vluchtelingenkinderen zullen dergelijke dilemma’s alleen maar meer optreden. Een brede expertise op gebied van meertaligheid en de invloed op het leren lezen en spellen bij de instellingen die diagnostiek en behandeling verrichten is dan ook een vereiste om ouders en school te ondersteunen bij het signaleren. Maar vooral ook om de allochtone (dyslectische) leerling toegang te geven tot de zorg die hij nodig heeft.
Binnen hét Kindzorgcentrum Educto werken diagnosten/psychologen/orthopedagogen en logopedisten samen om tot een onderbouwde diagnose te komen. Dat kan doordat we een eigen label voor vergoede dyslexiebehandeling (Leestalent) en voor logopedie (Taalreis) in huis hebben.
Daarnaast bieden we bij Taalreis een zorgarrangement aan om een taalachterstand bij kinderen te verhelpen. Dit gaat om kinderen die moeite hebben met taal, maar geen taalontwikkelingsstoornis hebben. Als er geen sprake meer is van een taalachterstand, kan middels een dyslexie vervolgens geconstateerd worden of er ook sprake is van dyslexie. Het meertalige kind kan zo alle zorg krijgen die het nodig heeft om in de toekomst meer plezier bij taal en lezen te ervaren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap