Resultaten CBS onderzoek dyslexie

Gisteren maakte het CBS bekend dat er een lichte toename in kinderen met dyslexie is sinds 2001. Daarnaast maakte het CBS bekend dat het aantal kinderen dat hiervoor behandeling krijgt fors is toegenomen, van 27% naar 43%. Bij hét Kindzorgcentrum Educto zijn we blij dat meer kinderen behandeling krijgen. Omdat dit  positieve effecten op de leerontwikkeling van een kind heeft. En een positieve (leer)ontwikkeling gunnen we elk kind.

Innovatie en preventie

Als organisatie kijken we verder zodat behandeling ook in de toekomst mogelijk blijft voor alle kinderen. Dit doen we onder andere door innovatie en preventie. Bij ons label Leestalent voor vergoede dyslexiezorg bijvoorbeeld. Innovatie in de behandeling, waardoor deze beschikbaar wordt voor meer kinderen. En preventie in samenwerking met Lexima met het programma Bouw!

Bouw!

Bouw! is een programma dat effectieve ondersteuning op school centraal heeft staan. Bouw! is een evidence-based interventieprogramma, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam
in samenwerking met Lexima. Leestalent implementeert het programma samen met Lexima op scholen. De inzet van Bouw! heeft bewezen succes bij de preventie van (ernstige) leesproblemen in groep 2 tot en met groep 4. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal kinderen met een verhoogd risico op dyslexiediagnose sterk afnam na de interventie. Bij een deel van de kinderen met leesproblemen kwamen deze achterstanden
na de interventie zelfs helemaal niet meer voor!

Om dit soort resultaten te bereiken blijven wij met onze labels investeren in innovatie en ontwikkeling.