Skribbel®: een veelzijdig platform voor online dyslexiebehandeling

clock

10 april, 2018

Folder

Dyslexie

comment

0 reactie

Skribbel® is de naam van een geavanceerd en veelzijdig platform voor online dyslexie behandeling. Skribbel® is ontwikkeld door Educto Lab, in samenwerking met professionals van Leestalent, het Educto-label voor vergoede dyslexiezorg. Samen met Jouw Omgeving, een platform voor innovatieve en effectieve online hulp, is een behandelprogramma voor dyslexie ontwikkeld, waarin persoonlijke hulpverlening gecombineerd wordt met tools die online te gebruiken zijn. De behandelomgeving van Skribbel® biedt verschillende mogelijkheden voor communicatie tussen kind, behandelaar, ouders en school.

Bij de ontwikkeling van Skribbel® is rekening gehouden met de op de scholen gehanteerde programma’s voor lezen, taal en spelling.

Aantrekkelijke, speelse omgeving

Skribbel® biedt kinderen een aantrekkelijke, speelse omgeving. Via een op het kind afgestemde reis door een dierentuin, worden leuke, stimulerende en zinvolle werkvormen aangeboden. Het kind wordt op zijn reis door de dierentuin vergezeld door oppasser Dex, die van uitlegt en eekhoorntje Skribbel, die meer als een maatje fungeert. Het gevolgde en op het individuele kind afgestemde pad binnen de dierentuin, maakt het voor alle betrokkenen inzichtelijk waaraan gewerkt wordt en welke vorderingen er gemaakt worden. Kinderen krijgen door het werken met Skribbel® meer zicht op en eigenaarschap over hun eigen leerproces.

Ouders en leerkrachten worden bij de behandeling betrokken met instructies, tips, filmpjes, zoekplaten en hulpkaarten. Dit alles zorgt voor een goede afstemming tussen de dyslexiebehandeling, het oefenen thuis en het onderwijsaanbod op school.

Behandeling

Tijdens de behandelingen met Skribbel® volgt de behandelaar de fases van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Iedere sessie begint met een terugblik op het gemaakte huiswerk, het zogenaamde Skribbelwerk. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten die tijdens het oefenen zijn opgeslagen. Dit geeft het kind inzicht in wat er al goed gaat en nog aandacht behoeft.  Vervolgens wordt het volgende lesdoel besproken, de voorkennis opgehaald, instructie gegeven en geoefend. In deze fases van uitleg en samen oefenen wordt gebruik gemaakt van de didactiek van hardop denkend voordoen en de binnen Skribbel® beschikbare filmpjes, zoekplaten en hulpkaarten. HIerna volgt het doelgericht lezen in het eigen leesboek, waarbij de aandacht uitgaat naar het vergroten van de technische leesvaardigheid en de leesmotivatie. Nadat ook aandacht besteed is aan psycho-educatie wordt aan het eind van de sessie het nieuwe Skribbelwerk besproken.

Betrokkenheid

Skribbel® is ingericht om de mensen in de omgeving van het kind intensief bij de behandeling te betrekken. De behandelaar zet oefenstof op maat klaar in Skribbel®, waarmee zowel op school als thuis geoefend kan worden. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen inloggen in de behandelomgeving. Ze kunnen lezen hoe de behandeling verloopt, zien hoe het kind de oefeningen gemaakt heeft en op de hoogte blijven van de vorderingen. Ook is er communicatie mogelijk tussen school, ouders en behandelaar. Zo zorgt Skribbel® voor een transparante manier van behandelen waarbij het kind centraal staat en alle betrokkenen kunnen werken aan dezelfde doelen.

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap