Samenwerking Psychologenpraktijk AGO en Het Kindcentrum Educto

clock

28 maart, 2018

Folder

Partners

comment

0 reactie

In 1999 is AGO gestart vanuit een systeemtheoretische visie. Op onze website zijn onze uitgangspunten van toen nog steeds te vinden: http://www.psychologenpraktijkago.nl/visie.html

Waren we aanvankelijk gestart met een praktijk voor gezins-, relatie en opvoedingsvragen, in de loop der tijd heeft AGO zich ontwikkeld tot een praktijk waarin eigenlijk alle problematiek wordt behandeld, behalve forensische, verslavings- en psychiatrische problematiek in engere zin. Wij zijn er voor alle leeftijden vanaf ongeveer 6 jaar.

Samenwerking met Educto

Onze samenwerking met Educto is recent ontstaan vanuit wederzijds inspirerende contacten waarbij de verbondenheid tussen sociaal-emotionele en leerproblematiek van kinderen volle aandacht kreeg. Bij de behandeling van kinderen en jeugdigen in onze praktijk kijken wij niet alleen naar individuele aspecten van het kind, of het nu gaat om gedragsproblemen, ADHD, angst of anderszins. Wij gaan samen met kind en ouders op zoek naar betekenis van de klacht binnen het geheel aan relaties van het kind: gezin, school en vriendjes. Zeker voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat zij leven in een wij-cultuur. Zo vertelde een kind van 7 ons eens bij een intake: “wij zijn gescheiden…”. Het zal voor een kind dan ook zeker niet vreemd zijn als we wat meer naar het wij kijken dan alleen naar het ik.

Problematiek

In de samenwerking die wij met Educto aangaan hebben we ons een beeld gevormd van de volgende problemen die via de school zichtbaar worden bij het kind:

  1. Gedragsproblemen
  2. Leerproblemen
  3. Internaliserende problemen

Ad 1. Bij gedragsproblemen van kinderen zoals opstandig gedrag, hyperactiviteit, grensoverschrijdend gedrag (agressie, deviant seksueel gedrag) kijken wij naar de betekenis en functie van dit gedrag binnen de systemische context van het kind. Wat zegt dit gedrag over de behoeftes van het kind en waar het in tekort komt. Wij zien bijvoorbeeld gedrag van een kind dat doet denken aan ADHD lang niet altijd direct en uitsluitend als een neuropsychologisch probleem. Druk gedrag kan er ook heel goed op wijzen dat een bepaald soort veiligheid, en dat kan ook begrenzing zijn, in het gezin ontbreekt. In dit soort gevallen is er vaak sprake van een oorzaak in het systeem met bepaald gedrag als gevolg. Natuurlijk kan er ook sprake zijn van ADHD in engere zin. In die gevallen is ook belangrijk te zien en te zorgen voor datgene wat de ADHD voor het gezin en de ouders betekent. We kijken dan naar de interactie tussen stoornis en omgeving.

Ad 2. Ook leerproblemen kunnen een uitdrukking zijn van bepaalde gezinsinteracties waar het kind door in de knel komt. En ook hier geldt dat bij duidelijk aanwijsbare neuropsychologische problematiek de gevolgen hiervan op ouders en gezin en de negatieve wisselwerking die daaruit kan ontstaan zorg verdient.

Ad 3. Bij kinderen met angst, teruggetrokken gedrag, gebrek aan weerbaarheid en zelfvertrouwen zal de school misschien wat minder snel de eerste zijn die een probleem signaleert dan bij de eerste twee problemen. Dit geldt wel voor gepeste kinderen of kinderen die buitengesloten worden. Hier gaat het vaak om een heel precair evenwicht tussen het kind de ruimte bieden om zichzelf te mogen zijn en te ontwikkelen en het bieden van de nodige zorg om deze ontwikkeling te stimuleren. Te vroeg of te snel hierop ingrijpen kan een averechts effect hebben omdat t kind dan teveel druk voelt om zich sociaal te ontwikkelen.

In al deze drie gevallen gaat het overigens om waakzaamheid rond de vraag wat wiens probleem is: is het vooral een probleem van ouders en hoe werkt dat dan uit op het kind als het probleem in de spotlichten wordt gezet, of ervaart het kind zelf problemen en hoe kunnen we daar het best op aansluiten.

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap