Project Leren met Ouders

Wat houdt het project ‘Leren met Ouders’ in?

Leerkrachten willen het liefst elk kind precies kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Dit is in de praktijk lang niet altijd mogelijk. Scholen missen de tijd en de ruimte binnen de formatie om zorgniveau 3 goed neer te kunnen zetten binnen de school. Educto heeft deze vraag meerdere malen gehoord en de behoeftes van ouders en school in kaart gebracht. Daaruit is de succesvolle pilot gestart: Leren met ouders. Wil jij ook ouders meer betrekken in het begeleiden van (zorg) leerlingen? Lees dan meer informatie over dit project.


Wist u dat door het ouderbetrokkenheidsproject…

  • Kinderen sneller leren en meer leren?
  • De ouderbetrokkenheid op school toe neemt? 
  • De kwaliteit van het onderwijs stijgt? 
  • De gerichte hulp op zorgniveau 3 binnen de school toeneemt? 
  • De werkdruk van de leerkrachten afneemt? 
  • Het ‘systeem ’rondom het kind wordt benut? 
  • Kinderen steeds minder worden minder belast na schooltijd, waardoor ouders geen ‘strijd ’meer hebben? 
  • Er een goede dossieropbouw is voor bijvoorbeeld aanvraag dyslexie-onderzoek? 
  • Er concrete en goed doordachte handelingsplannen zijn en werkwijzen met meetbare resultaten? 

Wilt u graag meer informatie ontvangen over het project ‘Leren met Ouders’?

Ja, ik ontvang graag nieuws over trends in leerontwikkelingen

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2020 | sitemap

Deze website gebruikt alleen functionele en analyse cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close