Over Educto

Hét Kindzorgcentrum Educto

Bij het Kindzorgcentrum Educto staan we voor kinderen en hun talenten. Kinderen ervaren meer kwaliteit van leven als ze hun talenten ten volste kunnen benutten. Daarom helpt en ondersteunt Educto bij het overwinnen van obstakels en het vrijmaken van de weg naar optimale ontplooiing van talenten.

Kies een onderwerp in de blauwe balk hieronder

"Eindelijk weet ik wat er aan de hand is en kan ik mijn kind helpen!"

Ik zoek informatie over:

Kies een onderwerp in de blauwe balk hierboven

Missie en visie

Bij hét Kindzorgcentrum Educto staan we voor kinderen en hun talenten. Kinderen ervaren méér kwaliteit van leven als ze hun talenten ten volste kunnen benutten. Daarom helpt en ondersteunt Educto bij het overwinnen van obstakels en het vrijmaken van de weg naar optimale ontplooiing van talenten.

Een betrokken gids en zorgregisseur

Hét Kindzorgcentrum Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbegaafdheid. Educto is een betrokken gids en zorgregisseur die ouders en kinderen begeleidt naar passende en effectieve ondersteuning, net zolang tot de beste oplossing is bereikt. Bij onze rol hoort óók dat wij kennis en kunde delen met alle betrokken partijen. Want op die manier kunnen we samen werken aan optimale kansen en resultaten voor het kind.

Werkwijze

Je hebt zorgen over jouw kind en besluit tot een kennismaking met hét Kindzorgcentrum Educto. Wat kun je verwachten?

Allereerst staat Educto ouders en kinderen bij met gedegen advies, begeleiding en evaluatie. Samen zoeken we uit wat de beste aanpak is voor de specifieke problemen van jouw kind. Doordat wij meerdere disciplines onder één dak hebben, kunnen wij ook ondersteuning bieden bij meervoudige leerproblemen. Dit gebeurt onder de hoede van een zeer betrokken coördinator, die jouw directe en persoonlijke aanspreekpunt is.

Educto vestigingen

Toegankelijk, laagdrempelig en bereikbaar
Hét Kindzorgcentrum Educto is op steeds meer plaatsen actief. Wij bieden onze diensten aan vanuit een groeiend aantal vestigingen, verspreid door Zuidwest-, Midden- en Oost-Nederland. Onze vestigingen zijn steeds vaker te vinden in scholen, waardoor een bezoek aan Educto makkelijk in de schooldag van het kind kan worden ingepast. Klik hier voor de adressen van onze vestigingen.

Ontstaansgeschiedenis

Aan de basis van hét Kindzorgcentrum Educto ligt een vraag. Namelijk: “Waar kan ik terecht als ik er niet helemaal uitkom welke zorg mijn kind nodig heeft? Wie helpt mij het beste pad te kiezen?”

Al ruim tien jaar lang hoorden we die vraag telkens weer, zowel bij onze voorganger 12Learn als bij onze labels voor gerichte zorg. We zagen in hoe belangrijk het is om hier een passend antwoord op te kunnen geven. Daarom is hét Kindzorgcentrum Educto opgericht, als ter zake kundig aanspreekpunt, betrokken gids en regisseur op jouw weg naar de beste zorg voor jouw kind.

Educto labels

Naast advies, begeleiding en evaluatie biedt hét Kindzorgcentrum Educto ook diagnose en behandeling aan. Dit doen wij onder zes ‘labels’.

Leestalent

Jouw professionele partner voor vergoede zorg bij ernstige enkelvoudige dyslexie. De diensten omvatten zowel diagnostiek als resultaatgerichte behandeling. Het is mogelijk om online behandeling ‘op afstand’ te laten plaatsvinden.

Taalreis

Hét behandel- en kenniscentrum voor dynamische logopedie. De aanpak is evidence-based en innovatief en wordt gekenmerkt door toegankelijkheid en betrokkenheid. Ook zijn er mogelijkheden ‘op afstand’ via online behandeling.

Studieus

Waar kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs ‘leren leren’. Want ieder kind kan het beste uit zichzelf halen voor optimale studieresultaten. Ondanks een leerobstakel. Je moet soms alleen even leren hóe. Studieus helpt daarbij.

Rekenlicht 

Rekenlicht maakt rekenen licht met een uitdagende, kindgerichte aanpak van rekenproblemen en dyscalculie. Rekenen met plezier kan ieder kind leren.

Taallabyrint

Wegwijzers en expertisecentra waar u terechtkunt voor passende oplossingen in de vorm van onderzoek, advies en begeleiding.

Taallabyrint richt zich specifiek op problemen met lezen en spellen en biedt niet-vergoede zorg bij dyslexie.

Educto lab

Hét Kindzorgcentrum Educto streeft naar innovatie en excellente kwaliteit. Ervaringen en vragen van onze cliënten inspireren ons continu tot vernieuwing en verbetering. Hiertoe hebben wij Educto Lab opgericht, een onderzoekscentrum waar aangepaste en nieuwe behandelingen op hun resultaten worden geanalyseerd en getoetst. Logo_Educto_Lab_RGB

Dit levert een stroom aan kennis en nieuwe inzichten op, die worden gedeeld zodat iedereen er profijt van heeft.

Samenwerkende partners

Hét Kindzorgcentrum Educto brengt vraag en aanbod samen op het gebied van kinderen en hun ontwikkeling. Wij streven ernaar om een zo compleet mogelijk zorgaanbod te realiseren. Want op die manier kunnen we ondersteuning bieden aan ieder kind en bij elke hulpvraag. Daarom zoeken wij altijd de samenwerking met partners die op dit terrein van de zorg actief zijn en onze missie, visie en kernwaarden delen.

Hieronder vind je onze beschikbare folders en brochures.

 • De Educto folder voor ouders
 • De Educto brochure voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden
 • De Educto brochure voor scholen
 • Folder Educto zorgarrangementen

Wat is een zorgarrangement?

Zorgarrangementen zijn ontstaan in het kader van Passend Onderwijs. Ze zijn ontwikkeld voor kinderen met complexe hulpvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg. Een zorgarrangement mag dan ook niet zuiver didactisch worden ingezet; dit valt immers binnen de basisondersteuning. Bij een zorgarrangement gaat het om extra ondersteuning door een externe partij.

Op welke manieren kan een zorgarrangement worden ingevuld?

In overleg met de intern begeleider wordt de zorgbehoefte van de leerling in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan wordt het zorgarrangement ingevuld. In de praktijk zien we de volgende mogelijkheden:

 • begeleiding individueel of in groepen;
 • korte of lange begeleidingen;
 • tijdelijke of langdurende trajecten;
 • veel of weinig geplande overlegmomenten met de leerkracht en/of intern begeleider;
 • begeleiding in de klas of buiten de klas in een aparte ruimte binnen de school.

Hoe vraagt u een zorgarrangement aan?

Een zorgarrangement wordt doorgaans door de intern begeleider aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag is een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) nodig dat beschrijft wat de doelen van de leerling aan het einde van de schoolloopbaan zijn en wat er nodig is om die doelen te bereiken.

Naast het OPP vraagt het samenwerkingsverband vaak een offerte voor de kosten van het zorgarrangement. Educto stelt deze offerte op, gebaseerd op de wensen van de school. En als u dat wilt ondersteunt Educto ook bij het formuleren van de zorgbehoefte van de leerling.

Welk budget kunt u verwachten voor het zorgarrangement?

Het budget dat voor het zorgarrangement wordt vrijgegeven hangt sterk af van de vraag en wens van de school zoals omschreven in het OPP en de offerte van Educto. Als ervaringsdeskundige kan Educto adviseren bij het aanvragen van een realistisch budget.

Educto en zorgarrangementen: een maatwerkoplossing binnen de school

Hét Kindzorgcentrum Educto heeft uitgebreide kennis en kunde in huis op het gebied van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ondersteuning door Educto wordt aangeboden onder verschillende ‘labels’, die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen disciplines. De labels staan onderling in nauw contact, wat het mogelijk maakt ondersteuning te bieden bij complexe hulpvragen. Maar ook om maatwerk te leveren, toegespitst op de specifieke leerling. Wij delen onze expertise met de leerkracht, die we van A tot Z bij de begeleiding betrekken. Zo gaat Educto samen met de school voor excellent resultaat!

Wil je meer weten? Download dan hier de folder, mail onze coördinator Mariska Priem – Froon via m.priem@educto.nl of bel 078-790 00 53. We bespreken dan graag de mogelijke maatwerkoplossingen.

Zoek een Educto-vestiging

Via Educto heeft u toegang tot zorgpartners op alle gebieden van kinderen en hun ontwikkeling. Kennis maken met een Educto vestiging in de buurt? Vul hieronder de plaatsnaam of postcode in en vind de dichtstbijzijnde vestiging op de kaart.

  Ja, ik ontvang graag nieuws over trends in leerontwikkelingen

  Volg ons op

  Onze zorgpartners

  Copyright Educto 2020 | sitemap

  Deze website gebruikt alleen functionele en analyse cookies. meer informatie

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close