NPO subsidie:

direct passende interventies en offerte

De tijd vliegt voorbij. De laatste weken van het schooljaar, over het algemeen super druk. Dat zal dit jaar niet anders zijn. En dan komt daar ook nog de subsidieaanvraag via het Nationaal Programma Onderwijs bij.
Dat is niet niks. Als je de tijd hebt gevonden om daaraan te werken, dan wil je gelijk antwoorden. Antwoorden in de vorm van de beste interventies. En antwoorden in de vorm van een offerte die mee kan met de aanvraag.
Met onderstaande offertetool van hét Kindzorgcentrum Educto vang je deze twee vliegen in één klap.

Begrijp wat je leest

Het arrangement "Begrijp wat je leest" is bedoeld voor leerlingen van groep 5/6 en 7/8 die moeite hebben met begrijpend lezen. Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken. Door te weten wat je leest, geef je betekenis aan de geschreven taal.

Meer lezen

Beginnende lezer

Leren lezen is zonder twijfel de belangrijkste taak in de basisschool. Een stevige basis op het gebied van vloeiend en vlot lezen is nodig om woordenschat en leesbegrip te ontwikkelen. In dit maatwerk arrangement staat de beginnende lezer centraal.

Meer lezen

Individuele begeleiding

Wil je jouw leerlingen extra ondersteuning bieden bij het rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen? Met dit arrangement geven wij leerlingen het extra duwtje in de rug.

Meer lezen

Begrijpend Luisteren en begrijpend lezen

Het niveau van begrijpend lezen loopt al jaren terug, terwijl het zo belangrijk is. De lockdown heeft dit alleen maar verergerd. Dit product van de Taalreis ondersteunt kinderen in groep 3 met het begrijpend luisteren en lezen.

Meer lezen

Didactische groepsbegeleiding

Wil je jouw leerlingen extra ondersteuning bieden bij het rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen? Met dit arrangement geven wij leerlingen het extra duwtje in de rug.

Meer lezen

Op naar de brugklas

Deze training is gericht op groep 8 leerlingen die volgend schooljaar naar de middelbare school gaan. Deze grote verandering kan spanning opleveren. Wij staan stil bij deze veranderingen en werken aan een positieve mindset voor een succesvolle start.

Meer lezen

Woordenschatontwikkeling

Kinderen leren de betekenis van de meeste woorden op een indirecte manier door dagelijkse ervaringen met gesproken en geschreven taal. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf, Woordschatontwikkeling van De Taalreis helpt hierbij.

Meer lezen

Speelgedrag

Omgaan met andere prikkels buiten je eigen comfortzone kan erg verwarrend en lastig zijn voor kinderen. Met behulp van de methode Speelgedrag leren we de kinderen d.m.v. sporten en bewegen beter om te gaan met deze prikkels.

Meer lezen

Ontspannen(d) Leren

Het programma Ontspannend Leren helpt de kinderen die sprong te maken die ze in staat stelt het leven en leren ontspannen te ervaren.

Meer lezen

Auditieve vaardigheden en letterkennis

De fase van beginnende geletterdheid vormt een belangrijke start voor het leren lezen. Dit product van de Taalreis ondersteunt kinderen in groep 2 om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Meer lezen

De kunst van het kindgesprek

De kunst van het kindgesprek; hoe creëer je omstandigheden om op gelijkwaardig niveau in gesprek te zijn?

Meer lezen

RT begeleiding

Je komt handen te kort in de klas en je bent op zoek naar kwalitatief goede hulp. Met dit arrangement bieden wij de Remedial Teacher (RT'er) in de klas. Ter ondersteuning van de leerkracht en directe hulp voor de leerlingen.

Meer lezen

Begrijpend Lezen (groep 4-5)

Kinderen moeten informatie in teksten kunnen begrijpen om te functioneren op school en in het dagelijks leven. Helaas loopt het niveau van begrijpend lezen al jaren terug. Dit product van de Taalreis ondersteunt kinderen met deze vaardigheid.

Meer lezen

Superhelden Trainingsmissie

Vind je kracht! Iedereen heeft superkrachten, de hele klas en zelfs de leerkracht! Als groep leren zowel de leerlingen als de leerkrachten hun superkrachten (te her)kennen en toepassen middels een spel met speciale missies.

Meer lezen

Beginnende rekenaar

Rekenen met plezier, daar gaat het om. Wij vinden dat ieder kind kan leren rekenen met plezier. Met onze maatwerk methodes verbinden wij rekenen met spelen en bewegen. Zo leert het kind met plezier werken met cijfers en getallen.

Meer lezen

Moving Math

Met Moving Math helpen we de kinderen met het verbeteren van het automatiseren van rekensommen. Het rekenen wordt gecombineerd met sportieve team en samenwerkingsspellen.

Meer lezen

Executieve functies

Tijdens dit arrangement werken wij met de leerlingen aan de voorwaarden om te komen tot leren. Planning, taakaanpak en organiseren van je werk staan onder andere centraal.

Meer lezen

Superhelden training Leerkracht

Iedereen heeft superkrachten! Wie ben jij en hoe kun jij jouw superkrachten en talenten inzetten om het lesgeven aan kinderen met een taalachterstand of TOS nog leuker te maken en alles uit je leerlingen te halen?

Meer lezen

Begeleiding bij TOS

Kinderen met een taalachterstand of een taalstoornis (TOS) hebben vaak een specifieke onderwijsbehoefte. Samen bekijken we wat nodig is om deze leerling te laten bloeien en groeien binnen de kaders van jouw didatisch curriculum.

Meer lezen

Plusouders

Plusouders is een ‘nieuwe’ manier van samenwerken tussen leerkrachten en ouders. Ouders (of grootouders en andere vrijwilligers) worden hierbij ingeschakeld om zorgleerlingen extra te ondersteunen.

Meer lezen

Coach Positief Onderwijs

Scholen snakken naar een nieuwe positieve wind. Naar een school die weer een bruisende ontwikkelplek is voor de kinderen én leerkrachten. Jij kunt jouw school daarbij helpen!

Meer lezen

Positief Onderwijs op jouw school

Positief Onderwijs maakt onderwijs passend en veel leuker! Door je mindset en lessen anders te organiseren, creëer je ruimte voor positief onderwijs.

Meer lezen

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap

Deze website gebruikt functionele, analyse en tracking cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close