Informatie voor schoolbesturen

De weg naar oplossingen

Ook op uw scholen zitten leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Dyslexie bijvoorbeeld, rekenproblemen of een taalontwikkelingsstoornis. Ouders maken zich grote zorgen en kijken naar de school voor hulp, advies en steun. Dan is het belangrijk om voldoende kennis, tijd en middelen in huis te hebben. Anders raken uw scholen handelingsverlegen. Hét Kindzorgcentrum Educto beschikt over de juiste ervaring en expertise, óók als het gaat om complexe hulpvragen, en kan helpen bij het inschakelen van professionals en het uitstippelen van een begeleidings- en behandelingstraject.

Kies een onderwerp in de blauwe balk hieronder

"Hét Kindzorgcentrum Educto, een partner met oog voor ons budget."

Ik zoek informatie over:

Kies een onderwerp in de blauwe balk hierboven

In-huis vestiging

Als kinderen ondersteuning krijgen bij leerproblemen, wat is er dan idealer dan een vertrouwde omgeving? Met een ‘eigen’ Educto-vestiging biedt uw school haar leerlingen een laagdrempelige en kindvriendelijke oplossing.

bord op schoolHebt u een ruimte beschikbaar, dan kunnen wij in het schoolgebouw een Educto-vestiging inrichten. Hier houden onze professionals hun spreekuren en vinden behandelingen plaats.
Kinderen en hun ouders hoeven niet te reizen en behandelingen kunnen makkelijk in de normale routine van het kind worden ingepast. En het zorgt vanzelfsprekend ook voor een directer contact, zodat onze professionals hun kennis en kunde optimaal met uw team kunnen delen.

Hét Kindzorgcentrum Educto is volledig uitgerust voor intake, onderzoek, diagnose, behandeling en begeleiding door ervaren professionals. Zo beschikt u over in-huis kennis en expertise op de gebieden van dyslexie, logopedie, rekenproblemen en dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, en leren leren voor kinderen met een leerobstakel. Alles onder één dak… úw dak!

Zorgarrangementen

Veel vormen van begeleiding door de labels van Educto kunnen worden ingekocht in de vorm van zorgarrangementen. Deze kunnen zowel kort- als langdurig zijn en worden in bepaalde gevallen vergoed vanuit uw samenwerkingsverband.

  • Begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie door Rekenlicht.
  • Begeleiding bij dyslexie op zorgniveau 3 door Leestalent.
  • Logopedie, taalstimulering vluchtelingenkinderen, ondersteuning zorgleerlingen met cluster-2 arrangement, stimulering beginnende geletterdheid in groep 2 door Taalreis.
  • Leren leren met een leerobstakel, verzorgd door Studieus.

Begeleiding op uw scholen kan al vanaf één uur per week plaatsvinden. Wij factureren alleen de daadwerkelijk gegeven uren, zodat u als schoolbestuur niet vastzit aan langlopende contracten.

Wilt u meer weten? Download dan hier de folder, mail ons op zorgarrangement@educto.nl of bel een van onze regiomanagers:
Oost Nederland: Cecile Hampsink, 06-17978963
West Nederland: Susanne Veenstra, 06-44169110

Skribbel® is ingericht om de omgeving van het kind intensief bij de dyslexie behandeling te betrekken. Ouders en leerkrachten krijgen instructies en tips die het oefenen leuk maken en het kind gemotiveerd houden. Ook kunnen zij online met elkaar communiceren en de voortgang volgen. Zo zorgt Skribbel® voor betrokken hulp waarbij het kind centraal staat.

Klik hier voor meer informatie.

Zoek een Educto-vestiging

Via Educto heeft u toegang tot zorgpartners op alle gebieden van kinderen en hun ontwikkeling. Kennis maken met een Educto vestiging in de buurt? Vul hieronder de plaatsnaam of postcode in en vind de dichtstbijzijnde vestiging op de kaart.

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap