Informatie voor scholen en schoolbesturen

Betrokken naar oplossingen

Je herkent ze vast wel, kinderen die extra aandacht nodig hebben. Omdat ze problemen hebben met lezen, rekenen, werkhouding, spraak-/taalontwikkeling of met andere vaardigheden. Dit komt steeds vaker voor en het verzwaart de werkdruk voor leerkrachten. Dat blijkt ook uit DUO-onderzoek. Maar die extra aandacht is wél nodig, want kinderen moeten kunnen meedoen in de klas, voldoende resultaten halen… kortom, lekker in hun vel zitten. Hét Kindzorgcentrum Educto kan je daarbij helpen.

Meer informatie

Kies een onderwerp in de blauwe balk hieronder en lees wat we bieden

Meer informatie over:

Kies een onderwerp in de blauwe balk hierboven

Verwijzen

Op iedere school zitten kinderen die extra aandacht nodig hebben. Maar het is niet altijd makkelijk vast te stellen wat er precies aan de hand is. De school, intern begeleider of leerkracht kan de ouders dan verwijzen naar hét Kindzorgcentrum Educto voor een vrijblijvende afspraak. Of zelf, na collegiaal overleg met een Educto collega, gerichter doorverwijzen.

Ook als er vragen zijn over correct en volledig doorverwijzen van een kind, kun je altijd contact met ons opnemen.

Samenwerken

Het geven van extra aandacht aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen verzwaart de werkdruk voor de leerkrachten. Samenwerking met hét Kindzorgcentrum Educto kan dan uitkomst bieden. Het brengt professionele expertise binnen handbereik. Hét Kindzorgcentrum Educto ondersteunt leerkrachten en intern begeleiders bij het effectief aanpakken van problemen met leren en andere vaardigheden. De ervaren psychologen, orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers van onze partner labels zetten zich in voor de leerlingen. Bij elk leer- of ontwikkelingsprobleem en met jullie school als ‘thuisbasis’. Dicht bij het kind, de ouders en leerkrachten. Zodat samen wordt gewerkt aan een optimaal resultaat voor het kind.

Ontzorging bij complexe hulpvragen

Ook op jouw school zitten leerlingen die te kampen hebben met meer dan één leer- of ontwikkelingsprobleem. Een taalontwikkelingsstoornis in combinatie met ASS bijvoorbeeld. Of dyslexie samen met hoogbegaafdheid. Bij dit soort complexe hulpvragen kan de school handelingsverlegen zijn.

Hét Kindzorgcentrum Educto heeft meerdere disciplines onder één dak. Dit stelt ons in staat maatwerk te bieden bij complexe problemen. Daarnaast betekent het óók ontzorging, doordat we een zorgregisseur aanstellen. De zorgregisseur fungeert als betrokken aanspreekpunt voor de school en de ouders.

Altijd op de hoogte blijven

Als leerlingen begeleiding krijgen wil je de vinger aan de pols blijven houden. Weten hoe het met ze gaat, hun ontwikkelen volgen, van het begin tot het eind van het traject.

Optimale communicatie tussen alle partijen die bij de behandeling betrokken zijn – dat is ook een van de uitgangspunten bij hét Kindzorgcentrum Educto. Uiteraard doen we dat door regelmatige gespreksmomenten. Maar wij gaan nog een stap verder. Ouders en schoolteam kunnen inloggen op onze website om de wekelijkse ontwikkelingen van het kind te volgen en hun eigen feedback te geven.

Dyslexie

Zorgniveau 3 inrichten

Jouw school biedt waarschijnlijk al ondersteuning bij het lezen, bijvoorbeeld door leesouders, leesmaatjes en klassenassistenten. Dit is zorg op de niveaus 1 en 2. Zorg op niveau 3 vereist een intensievere aanpak. Kinderen moeten dan individueel of in kleine groepjes één uur per week extra begeleiding krijgen van een leerkracht, remedial teacher of dyslexiespecialist.

Voldoen aan jullie zorgplicht

Hét Kindzorgcentrum Educto kan je helpen aan jouw zorgplicht te voldoen. Door voorlichting en advies te geven, maar ook door de inzet van een dyslexiespecialist binnen jouw school. Leestalent, een van de Educto partners, biedt dit aan in de vorm van zorgarrangementen die in bepaalde gevallen worden vergoed vanuit het samenwerkingsverband.

Logopedie

Bij het signaleren en ondersteunen van kinderen met spraak-/taalproblematiek biedt Hét Kindzorgcentrum Educto vrijblijvend advies en informatie, ook met betrekking tot zorgindicatiestelling. Deze zorg wordt geleverd door onze partner logopediepraktijk Taalreis.

Rekenprobleem en dyscalculie

Hét Kindzorgcentrum Educto beschikt over kennis en expertise met betrekking tot het signaleren van rekenproblemen en dyscalculie. Wij kunnen dyscalculieonderzoek uitvoeren en professionele begeleiding geven aan kinderen met rekenproblemen en dyscalculie.

Jouw school kan begeleiding door Rekenlicht inkopen in de vorm van zorgarrangementen. Deze kunnen zowel kort- als langdurig zijn en worden in bepaalde gevallen vergoed vanuit het samenwerkingsverband.

Leren leren voor kinderen met een leerobstakel

Kinderen met een leerobstakel zoals dyslexie kunnen hierdoor worden gehinderd bij het leren. Denk daarbij aan voorbereiding op toetsen of inplannen van huiswerk. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen vastlopen op school en het plezier in het leren verliezen.

Zorgarrangementen voor professionele begeleiding

Studieus, een van de partners van Hét Kindzorgcentrum Educto, legt zich toe op deze problematiek. Leerlingen krijgen binnen de school professionele begeleiding bij het ‘leren leren’. Deze begeleiding kan worden ingekocht in de vorm van zorgarrangementen, die in bepaalde gevallen vanuit jouw samenwerkingsverband worden vergoed.

Skribbel

Skribbel® is ingericht om de omgeving van het kind intensief bij de dyslexie behandeling te betrekken. Ouders en leerkrachten krijgen instructies en tips die het oefenen leuk maken en het kind gemotiveerd houden. Ook kunnen zij online met elkaar communiceren en de voortgang volgen. Zo zorgt Skribbel® voor betrokken hulp waarbij het kind centraal staat.

Klik hier voor meer informatie.

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap