Informatie voor samenwerkingsverbanden

Van signaleren naar oplossen

De leerkrachten op uw scholen zijn erin getraind om problemen met leren en andere vaardigheden te signaleren. Maar tussen signaleren en oplossen loopt een lange weg. Accurate diagnose, effectieve begeleiding en succesvolle behandeling vereisen professionele expertise. Daar zijn mensen en middelen voor nodig. Wat zou het mooi zijn als die expertise onder handbereik is. Letterlijk binnen uw scholen. Dicht bij het kind, de ouders en de leerkrachten. Zodat samen met de behandelaar wordt gewerkt aan een optimaal resultaat voor het kind. Met hét Kindzorgcentrum Educto is dit bereikbaar.

Kies een onderwerp in de blauwe balk hieronder

"Hét Kindzorgcentrum Educto, een partner met oog voor ons budget."

Ik zoek informatie over:

Kies een onderwerp in de blauwe balk hierboven

Verwijzen

Op iedere school zitten kinderen die extra aandacht nodig hebben. Maar het is niet altijd makkelijk vast te stellen wat er precies aan de hand is. Uw scholen kunnen de ouders dan verwijzen naar hét Kindzorgcentrum Educto voor een vrijblijvende afspraak. Of zelf, na collegiaal overleg met Educto, gerichter doorverwijzen.

Ook als er vragen zijn over correct en volledig doorverwijzen van een kind, kan de school altijd contact met Educto opnemen.

Samenwerken

Het geven van extra aandacht aan kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen verzwaart de werkdruk voor de leerkrachten. Samenwerking met hét Kindzorgcentrum Educto kan dan uitkomst bieden door professionele expertise binnen handbereik te brengen. Educto ondersteunt leerkrachten en intern begeleiders bij het effectief aanpakken van problemen met leren en andere vaardigheden. Onze ervaren psychologen, orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers zetten zich in voor de leerlingen. Bij elk leer- of ontwikkelingsprobleem en met de school als ‘thuisbasis’. Dicht bij het kind, de ouders en de leerkrachten. Zodat samen wordt gewerkt aan een optimaal resultaat voor het kind.

Ontzorging bij complexe hulpvragen

Ook op uw scholen zitten leerlingen die te kampen hebben met meer dan één leer- of ontwikkelingsprobleem. Een taalontwikkelingsstoornis in combinatie met ASS bijvoorbeeld. Of dyslexie samen met ADHD. Bij dit soort complexe hulpvragen kan de school handelingsverlegen zijn.

Hét Kindzorgcentrum Educto heeft meerdere disciplines onder één dak en beschikt over kennis en expertise op de gebieden van dyslexie, logopedie, rekenproblemen en dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, en leren leren voor kinderen met een leerobstakel. Dit stelt ons in staat maatwerk te bieden bij complexe problemen. Daarnaast betekent het óók ontzorging, doordat Educto een zorgregisseur aanstelt die fungeert als betrokken aanspreekpunt voor uw scholen en de ouders.

Zorgarrangementen

Uw scholen kunnen diverse vormen van begeleiding door de labels van Educto inkopen in de vorm van zorgarrangementen. Deze kunnen zowel kort- als langdurig zijn en worden in bepaalde gevallen vergoed uit uw budget voor extra ondersteuning.

  • Begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie door Rekenlicht.
  • Begeleiding bij dyslexie op zorgniveau 3 door Leestalent.
  • Taalstimulering vluchtelingenkinderen, ondersteuning zorgleerlingen met cluster-2 arrangement, stimulering beginnende geletterdheid in groep 2 en verdere logopedie door Taalreis.
  • Leren leren met een leerobstakel, verzorgd door Studieus.

Begeleiding op uw scholen kan al vanaf één uur per week plaatsvinden. Wij factureren alleen de daadwerkelijk gegeven uren, zodat u als samenwerkingsverband niet vastzit aan langlopende contracten.

Wilt u meer weten? Download dan hier de folder, mail ons op zorgarrangement@educto.nl of bel een van onze regiomanagers:
Oost Nederland: Cecile Hampsink, 06-17978963
West Nederland: Susanne Veenstra, 06-44169110

078-790 00 53. We bespreken dan graag de mogelijke maatwerkoplossingen.

Zoek een Educto-vestiging

Via Educto heeft u toegang tot zorgpartners op alle gebieden van kinderen en hun ontwikkeling. Kennis maken met een Educto vestiging in de buurt? Vul hieronder de plaatsnaam of postcode in en vind de dichtstbijzijnde vestiging op de kaart.

Ja, ik ontvang graag nieuws over trends in leerontwikkelingen

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2020 | sitemap

Deze website gebruikt alleen functionele en analyse cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close