Informatie voor andere zorgaanbieders

Samen sta je sterk

Samen sta je sterk. Want samen kun je, door je kennis, kunde en enthousiasme te delen, de beste zorg bieden aan kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen en hun ouders. Door samenwerking wordt goede zorg excellente zorg!

Kies een onderwerp in de blauwe balk hieronder

Ik zoek informatie over:

Kies een onderwerp in de blauwe balk hierboven

Onze kernwaarden

Een van de pijlers onder hét Kindzorgcentrum Educto is dan ook samenwerking met andere zorgaanbieders. Professionals die onze missie en visie delen en zich herkennen in onze kernwaarden:

  • Vooruitziend: alert zijn en anticiperen op wat er in de markt speelt.
  • Oplossingsgedreven: voor cliënten, leer- en ontwikkelwegen én voor Educto zelf.
  • Betrokken: verder gaan dan een diagnose; we gaan op weg naar de oplossing mét onze cliënt.
  • Leuk: we werken met kinderen; zij moeten ondersteuning door Educto als leuk ervaren.
  • Out of the box: verder kijken dan onze eigen branche en ons eigen pad kiezen; uiteraard zonder het goede dat al bestaat uit het oog te verliezen

Samenwerken

Educto ondersteunt professionals

Professionals in de jeugdzorg die met hét Kindzorgcentrum Educto samenwerken kunnen rekenen op betrokken ondersteuning in veel vormen. Ze kunnen putten uit het groeiende arsenaal aan kennis en kunde dat in de organisatie aanwezig is. Ze kunnen zich professioneel verder ontwikkelen door cursussen en trainingen. Ze kunnen gebruik maken van praktijkhuisvesting in een van onze Kindzorgcentra. En ze kunnen doorverwijzingen naar hun praktijk tegemoetzien.

Hét Kindzorgcentrum Educto maken we samen!

Skribbel®

Skribbel® is ingericht om de omgeving van het kind intensief bij de dyslexie behandeling te betrekken. Ouders en leerkrachten krijgen instructies en tips die het oefenen leuk maken en het kind gemotiveerd houden. Ook kunnen zij online met elkaar communiceren en de voortgang volgen. Zo zorgt Skribbel® voor betrokken hulp waarbij het kind centraal staat.

Klik hier voor meer informatie.

Ja, ik ontvang graag nieuws over trends in leerontwikkelingen

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2020 | sitemap

Deze website gebruikt alleen functionele en analyse cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close