Laaggeletterdheid onder jongeren neemt toe

clock

12 december, 2016

Folder

Onderzoeken

comment

2 reactie

Onlangs zijn resultaten bekend gemaakt van het internationale PISA-onderzoek, van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). En die hebben flink wat stof doen opwaaien. Een van de meest opvallende bevindingen is dat het aantal laaggeletterde leerlingen afgelopen jaren is toegenomen. Laaggeletterde leerlingen zijn leerlingen die  zoveel problemen hebben met het gebruik van schriftelijke teksten dat zij niet goed kunnen functioneren in de maatschappij, Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) ziet dit als een zorg: “We kunnen en mogen hier geen genoegen mee nemen. Het gaat hier immers om de basisvaardigheden, vaardigheden die iedere jongere nodig heeft”.

Zorgelijke ontwikkeling

In een wereld die door schrift wordt ondersteund, ziet hét Kindzorgcentrum Educto dit ook als een zorgelijke ontwikkeling. Laaggeletterdheid kan een belemmering zijn voor jongeren om hun talenten ten volste te benutten. Als organisatie die gelooft dat jongeren die hun talenten ten volste kunnen benutten méér kwaliteit van leven ervaren vindt Educto dat dit een ontwikkeling is die niet verder mag doorzetten. Dit onderwerp heeft dan ook zeker  de aandacht van Educto Lab en de Educto labels Leestalent, Taallabyrint en Studieus. Labels met een jarenlange expertise op het gebied van lees- en taalproblemen. Daarnaast gaan we samenwerkingen aan en delen we kennis en kunde. Op deze manier trachten we meer effecten te bereiken om de kans op laaggeletterdheid te verkleinen door leesproblemen direct aan te pakken. Daarbij bieden wij vroegtijdige zorg, maar ook de nazorg wordt niet vergeten: dyslexie gaat immers niet over. Zo biedt Studieus trainingen die juist dat steuntje in de rug zijn bij leermoeilijkheden.

  1. Slecht lezen heeft alles te maken met leeskilometers. Zolang die niet gemaakt worden hebben we een probleem. Het is ook het eerste probleem en mede oorzaak van laaggeletterdheid. Dat is meer dan dyslexie.

    1. Hallo JH Mannessen, bedankt voor uw reactie! Laaggeletterdheid is inderdaad meer dan dyslexie en ook meer dan een leesprobleem. Daarom betrekt hét Kindzorgcentrum Educto al haar labels bij het voorkomen van laaggeletterdheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap