Archief: Behandeling

clock

15 april, 2019

Folder

Behandeling

comment

0 reactie

Wat is een zorgarrangement?

Zorgarrangementen zijn ontstaan in het kader van Passend Onderwijs. Ze zijn ontwikkeld voor kinderen met complexe hulpvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg. Een zorgarrangement mag dan ook niet zuiver didactisch worden ingezet; dit valt immers binnen de basisondersteuning. Bij een zorgarrangement gaat het om extra ondersteuning door … Continue reading "Wat is een zorgarrangement?"
lees meer
clock

28 februari, 2018

Folder

Behandeling

comment

0 reactie

Nieuws uit de wetenschap: neurofeedback langdurig positief effect op ADHD

Kinderen met concentratieproblemen, waaronder kinderen met de diagnose AD(H)D of leerproblemen, laten vaak een afwijkende hersenactiviteit zien. Neurofeedbacktherapie, een behandeling zonder medicatie, is een training van de hersenactiviteit waardoor verbeteringen in het gedrag optreden. Een internationale groep onderzoekers heeft recent verschillende behandelmethoden bij kinderen met ADHD vergeleken en hun conclusie was dat neurofeedback langdurig positieve effecten heeft bij kinderen met ADHD.
lees meer
clock

21 september, 2016

Folder

Behandeling

comment

0 reactie

Zorgarrangementen bieden mogelijkheden voor maatoplossingen

Het aantal zorgleerlingen binnen de klas stijgt. Dit betekent een extra belasting voor leerkrachten en ib’ers. Daarbij gaat het nogal eens om problematiek die de school niet zo makkelijk zelf kan aanpakken, zoals meerbegaafdheid of tweetaligheid. Of om leerlingen met meervoudige problematieken, bijvoorbeeld een leerstoornis in combinatie met ADHD. Bij dit soort hulpvragen is … Continue reading "Zorgarrangementen bieden mogelijkheden voor maatoplossingen"
lees meer

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap