Bouw! ook op uw school? Leestalent is uw partner.

clock

24 juni, 2018

Folder

Dyslexie

comment

0 reactie

Leerproblemen kunnen een kind ernstig belemmeren. Tijdig ingrijpen kan kan leesproblemen voorkomen of verminderen. Een van de meest doeltreffende middelen die hiervoor kunnen worden ingezet is Bouw!, een computergestuurd interventieprogramma op zorgniveau 3. Wilt u Bouw! binnen uw school implementeren? Dan is Leestalent, een van de labels van Het Kindzorgcentrum Educto, uw vertrouwde, professionele partner.

Bouw!, bewezen effectieve preventie

Vraagbaak en wegwijzer

Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Lexima. Het programma wordt ingezet ter preventie van leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4. Bij het oefenen met Bouw! wordt het kind actief begeleid door tutors zoals (groot)ouders, vrijwilligers of oudere leerlingen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Onderzoek door de UvA heeft uitgewezen dat de inzet van Bouw! significante verbeteringen geeft bij ernstige leesproblemen. Ook halveerde het aantal leerlingen dat naar de vergoede dyslexiezorg werd verwezen.

Goede implementatie als randvoorwaarde

Uit het UvA-onderzoek kwam verder naar voren dat een goede implementatie van Bouw! binnen de school een belangrijke randvoorwaarde is voor succes. Met andere woorden, dat het programma positief resultaat oplevert bij leesproblemen en uw school helpt te voldoen aan zorgniveau 3. Deze implementatie kan Leestalent voor u verzorgen. Het traject wordt op maat samengesteld en uitgevoerd door een van onze Bouw!-implementatiebegeleiders. De begeleiders zijn door Lexima gecertificeerd.

Implementatie van Bouw! door Leestalent

Het implementatietraject neemt anderhalf schooljaar in beslag. Tijdens deze periode zijn er vaste overleg- en evaluatiemomenten tussen de Bouw!-begeleider en de school. Deze vinden op school plaats en worden in overleg gepland.

Implementatie in stappen

  • Interne voorbereiding De school stelt een Bouw!-coördinator aan. Deze volgt voorafgaand aan de implementatie een gecertificeerde training bij Lexima. Bij voorkeur wordt binnen de school ook een Bouw!-werkgroep gevormd. Met de coördinator en eventueel de werkgroep voert de Bouw!-implementatiebegeleider van Leestalent vervolgens een aantal gesprekken.
  • Oriënterend gesprek In dit gesprek worden onder meer de inbedding van Bouw! binnen de zorgstructuur van de school, organisatorische aspecten zoals taken, verantwoordelijkheden en planning, en de selectiecriteria voor kinderen die met Bouw! gaan werken besproken.
  • Startgesprek Naast de Bouw!-visie en het beleidsplan komen tijds dit gesprek onder meer het draagvlak bij het team en de beschikbaarheid van tutors aan de orde.
  • Eerste voortgangsgesprek Dit gesprek vindt na twee tot drie maanden werken met Bouw! Onderwerpen zijn onder meer de realisatie van het Visie- en Beleidsplan Bouw! en de vorderingen en motivatie van de leerlingen en tutors. Ook de afstemming met het onderwijsaanbod binnen de groep wordt besproken.
  • Tweede voortgangsgesprek Na zes tot acht maanden werken met Bouw! vinden analyses en evaluaties plaats en wordt een vervolgaanpak geformuleerd om de inzet van Bouw! binnen de school te optimaliseren.
  • Borgingsgesprek Ter afsluiting van het traject vindt een aantal maanden na het tweede voortgangsgesprek een gesprek plaats met het schoolmanagement en de Bouw!-coördinator. Er worden afspraken gemaakt om de inzet van Bouw! op de lange termijn te waarborgen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de afstemming van Bouw! op zorgniveau 1, 2 en 4 in relatie tot het protocol Dyslexie van de school.

Vanuit uw wensen en behoeften

De wensen en behoeften van de school zijn belangrijke uitgangspunten bij de implementatie. Daarom is er naast de vaste onderwerpen altijd ruimte voor schoolspecifieke vragen. En gedurende het hele traject kunnen per e-mail vragen aan de Bouw!-begeleiders worden gesteld.

Optimaal resultaat

Kiest u voor Leestalent als partner, dan kunt u erop rekenen dat de implementatie van Bouw! binnen uw school tot in de details correct verloopt. Toegesneden op úw wensen en in continue samenspraak met alle betrokkenen. Zo haalt u uit Bouw! het optimale resultaat.

Optioneel: studiemiddagen voor leerkrachten

ALs extra ondersteuning bij de implementatie van Bouw! biedt Leestalent studiemiddagen voor leerkrachten aan. De vinden op de school plaats en u kiest zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Er zijn afzonderlijke programma’s voor leerkrachten van groep 1-2, groep 3 en groep 4-5. Deelnemers doen inhoudelijke kennis op over Bouw! en de afstemming met de methode op school. Ook relevante onderwerpen zoals dyslexieprotocollen komen aan bod.

Wilt u meer weten?

Voor al uw vragen over de implementatie van Bouw! binnen uw school en de optionele studiemiddagen kunt u terecht bij de coördinator van de dichtstbijzijnde vestiging van Het Kindzorgcentrum Educto. Deze is te bereiken via het centrale telefoonnummer 078 – 790 00 53.

Inhoudelijke informatie over het programma Bouw! vind u op de website van Lexima.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap