Zorg en onderwijs personeelsdiensten | Educto

Zorg en onderwijs personeelsdiensten

Het samenstellen en behouden van een goed team op jouw school of samenwerkingsverband kan een uitdaging zijn. Of het nu gaat om de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of de gevolgen van het lerarentekort, wij zijn er om te helpen op het kruispunt van onderwijs en zorg. Onze toegewijde onderwijsassistenten, -specialisten en intern begeleiders staan voor jou klaar. Samen zorgen we voor een soepele werking van jouw team, met de zorg en aandacht die jouw leerlingen verdienen.

Formatie rond krijgen

Sommige scholen en schoolbesturen hebben grote moeite hun formatie rond te krijgen. Met als gevolg dat kwetsbare leerlingen hierdoor steeds meer in de knel komen. De tijd voor extra aandacht en ondersteuning voor deze leerlingen ontbreekt. Juist in deze periode met een grote druk, veroorzaakt door bijvoorbeeld de overgang van primair - naar voortgezet onderwijs, toetsen of de overgang naar nieuwe groepen.

Met de extra handen of expertise van onderwijsspecialisten, onderwijsadviseurs en onderwijsassistenten helpen wij scholen en samenwerkingsverbanden zoals die van jou om ervoor te zorgen dat de leerlingen de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van onderwijs en zorg.

Ziek en piek

Veel scholen voelen de pijn van het lerarentekort, maar ook de druk op personeel dat werkzaam is op het kruispunt van onderwijs en zorg. De werkdruk is hoog en de eisen van de overheid zijn niet gering. Iedereen wil dat elk kind met vertrouwen en stralend naar school kan, maar hoe wordt ziekteverzuim van bijvoorbeeld IB’ers, onderwijsassistenten en -specialisten opgevangen? Wij staan voor je klaar!

Inzet ondersteuning 

Wij ondersteunen jou graag op de volgende manieren: 

-Korte termijn ondersteuning bij ziek- en piek; 

-Lange termijn ondersteuning om de bezetting van personeel op het kruispunt van onderwijs en zorg (bijv. voor het nieuwe schooljaar) rond te krijgen;

-Hervorming of herstructurering zorgteam; 

-Duurzame inzetbaarheid zorgteam; 

-Advies en begeleiding; 

-Specialistische ondersteuning op het gebied van didactiek, pedagogiek;   

-Algemene ondersteuning op het gebied van onderwijs en zorg.

Financieren met subsidies 

Wij bieden zowel korte- als lange termijn onderwijszorg en ondersteuning voor leerlingen, die in veel gevallen gefinancierd kan worden met subsidies. Bijvoorbeeld via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) of Subsidie Basisvaardigheden (SVBV).

Maar hoe mooi dit ook klinkt, in de praktijk is dit best ingewikkeld. Er zijn veel bestedingsvoorschriften en regels en dit maakt een goede inzet van deze middelen complex. Welke professionalisering komt ten laste van welk budget? Hoe zit het met de voorwaarden rondom besluitvorming en verantwoording? Graag helpen wij jouw school of bestuur met het volledige subsidietraject, van aanvraag tot administratieve verantwoording.

Wat kan je verwachten?

-Korte lijntjes door 1 vast aanspreekpunt

-Snel handelen door ons grote netwerk

-Kwalitatieve krachten met vereiste kennis (streng gescreend op de hoogste eisen)

-Ondersteuning op het kruispunt van onderwijs en zorg

Voor wie? 

Dit is bedoeld voor alle basis- en voortgezet onderwijs scholen, besturen en samenwerkingsverbanden met een uitdaging in het personeelsbeleid op het kruispunt van onderwijs en zorg.

Meer weten?

Rustig nalezen? Dat kan! Download de brochure.

Download brochure: 'Personeelsdiensten'

De mogelijkheden bespreken?

Zijn er op jouw school of binnen jouw samenwerkingsverband extra handen of (meer) expertise nodig op het gebied van vormgeven van zorg en ondersteuning voor leerlingen? Neem contact met ons op en wij bespreken de mogelijkheden met je. 

Angela van Bebberen

Coördinator

info@educto.nl
078 790 00 53
School
Ouder/verzorger

Quotes

Deze mooie reacties hebben wij ontvangen.

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen? Laat het ons weten. Wij helpen jou en daarmee de leerlingen op jouw school graag.