Dyslexie en anderstaligheid

Dyslexie bij niet-westerse allochtone kinderen

 

Uit de GezondheidsenquĂȘtes van het CBS in de periode 2009-2015 is gebleken dat er bij autochtone kinderen van 7 tot 12 jaar vaker dyslexie wordt gemeld (9%) dan bij niet-westerse allochtone kinderen van dezelfde leeftijden (2%). Echter stellen wetenschappers dat dyslexie binnen alle bevolkingsgroepen in dezelfde mate moet voorkomen. Op basis van deze conclusie lijkt het er daarom op dat dyslexie bij veel allochtone kinderen nog niet altijd onderkend wordt. Vaak is dit het gevolg van het feit dat er bij meertalige kinderen ook sprake kan zijn van een blootstellingsachterstand in het Nederlands, waardoor het leren lezen in het Nederlands ook tot problemen leidt, maar er geen sprake is van dyslexie.

Onderzoeksprotocol Educto

Aangezien er binnen Educto zowel logopedische als vergoede dyslexiezorg wordt geboden, is besloten om dit probleem binnen Educto aan te pakken. Er is daarom afgelopen half jaar gestart met het opstellen van een onderzoeksprotocol voor allochtone kinderen, voor wie een dyslexie-onderzoek is aangevraagd, maar van wie het dossier tot op heden niet-ontvankelijk wordt verklaard. Deze kinderen zullen vanuit de aanmelding worden doorverwezen naar Taalreis, waar allereerst de Nederlandse taal van het kind in kaart zal worden gebracht. Als uit deze onderzoeken blijkt dat het kind geen problemen heeft met de Nederlandse taal, wordt het kind doorverwezen naar Leestalent voor dyslexieonderzoek. Wanneer de Nederlandse taalvaardigheden van het kind ondergemiddeld blijken te zijn, zullen ook de taalvaardigheden van het kind in de moedertaal in kaart worden gebracht. Op deze manier kan er beter onderscheid worden gemaakt tussen een taalstoornis en blootstellingsachterstand. Wanneer er sprake blijkt te zijn van een blootstellingsachterstand, komt het kind niet in aanmerking voor dyslexieonderzoek. De leesproblemen zijn dan namelijk hoogstwaarschijnlijk te wijten aan beperkte Nederlandse taalvaardigheden.

Ontwikkelingsfase

Het project is momenteel nog in de ontwikkelingsfase, maar wanneer de ontwikkelingen voortvarend verlopen, hopen wij in het nieuwe schooljaar de eerste allochtone kinderen een eerlijke kans op een dyslexie-onderzoek te bieden.

Ja, ik ontvang graag nieuws over trends in leerontwikkelingen

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2020 | sitemap

Deze website gebruikt alleen functionele en analyse cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close