Wat zegt het aantal dyslexieverklaringen eigenlijk …?

clock

22 december, 2016

Folder

Dyslexie

comment

0 reactie

Als organisatie gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, waaronder dyslexie, vinden wij het zeer betreurenswaardig om te horen dat er instanties zijn die onzorgvuldig omgaan met het afgeven van dyslexieverklaringen, zoals ook te lezen is in de kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW). Niet alleen wordt hierdoor onterecht gebruik gemaakt van voorzieningen die bedoeld zijn voor dyslectici, maar ook lijken de problemen die correct gediagnosticeerde dyslectici op school en in het dagelijks leven tegenkomen hierdoor te worden gebagatelliseerd.

Label Leestalent

Ons label Leestalent is sinds 2009 aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD, vanaf 1 januari 2017 NKD) en werkt volgens de bijbehorende normen en protocollen. Nadat de basisschool een probleem met lezen en spellen signaleert, wordt daarom het leerlingdossier zorgvuldig geanalyseerd en vindt uitgebreid onderzoek plaats. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de ernst van de leesproblemen en de achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten, maar ook naar de hardnekkigheid van de problematiek. Gedurende lange tijd moet er intensieve leesbegeleiding zijn geboden. Pas wanneer deze inspanning nauwelijks of geen resultaat oplevert, kan er gesproken worden van een vermoeden van dyslexie. Tijdens het onderzoek worden alternatieve verklaringen uitgesloten en worden vervolgens de kenmerken van dyslexie getoetst die onderdeel uitmaken van het zogenoemde dyslexietyperend profiel. Een kind dat hierop onvoldoende problemen laat zien, zal daardoor niet in aanmerking komen voor een diagnose dyslexie.

Met deze betrouwbare diagnostiek wordt ervoor gezorgd dat alleen de kinderen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben een dyslexieverklaring krijgen. Uit ervaring betreft dit inderdaad maximaal 10% van de leerlingen.

Achterstand op het gebied van lezen en/of spellen

De hogere percentages die ook door de minister en staatssecretaris genoemd worden baren ook Educto als organisatie zorgen. Als er geen sprake van dyslexie is, is er in elk geval sprake van een achterstand op het gebied van lezen en/of spellen. Samen met haar labels Taallabyrint en Leestalent kijkt Educto met gemeentes, wijkteams, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders naar oplossingen om deze ontwikkeling het hoofd te bieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Houd mij op de hoogte van het laatste nieuws voor:

Volg ons op

Onze zorgpartners

Copyright Educto 2021 sitemap